top of page

Vyhledávání

Pro „“ bylo nalezeno 57 položek

Příspěvky na blogu (45)

 • Udržitelné budovy I. Klima & energie - CTP

  Dalo by se říct, že v České republice rostou nové průmyslové a kancelářské budovy, „jakou houby po dešti“. Jejich výstavba a užívání může mít značný vliv na životní prostředí jak ve fázi přípravy a výstavby, tak ve fázi samotného užívání budov. Stavebnictví přispívá k 38% celkových globálních emisí, s tím, že každý týden se postaví budovy o velikosti celého Paříže​​. Odhaduje se, že stavebnictví vytváří třetinu celkového odpadu světa a výstavba a provoz budov alespoň 40% celosvětových emisí CO2, což je v porovnání s 2-3% způsobenými leteckou dopravou významný dopad. Dle dokumentu Agenda 21 (programový dokument OSN pro udržitelnou výstavbu) je udržitelná budova ta, která má zajištěnou dlouhou dobu životnosti, minimální spotřebu energie a vody, využívá efektivně materiály šetrné k životnímu prostředí a obnovitelné materiály, během provozu je produkováno co nejmenší množství odpadu a znečištění, je zajištěno efektivní využití půdy, je ekonomicky efektivní z hlediska provoz a realizace, vytváří zdravé životní prostředí uvnitř atd. Obr. zdroj CTP. Společnost CTP v oboru udržitelných staveb není žádným nováčkem. Budovy, které CTP staví, jsou certifikovány BREEAM již od roku 2012. V roce 2013 se stala prvním držitelem certifikátu BREEAM Outstanding mimo UK. Aktuálně je držitelem titulu „nejzelenější průmyslová hala“ v České republice s BREEAM score 92,1 % (BREEAM New Construction). Pro vysvětlení: BREEAM ( Building Research Establishment Environmental Assessment )je mezinárodní certifikace, která hodnotí hlavně kancelářské a průmyslové budovy z hlediska jejich vlivu na okolní prostředí a na jejich lidské uživatele. Hodnocení představuje komplexní pohled na stavbu – nejen na to, jak se v ní nakládá s energiemi, ale třeba i na to, jak se lidem používá. Společnost na své objekty navíc instaluje fotovoltaické panely, vyrábí tak obnovitelnou energii přímo v místě, na svých budovách. Zároveň pro své klienty do budoucna připravuje obchodní model, jak v místě vyrobenou energii využít. Energii z obnovitelných zdrojů poskytuje svým klientů v současnosti formou kontraktů o odběru zelené energie. Jedním z prvků, které přispívají k uhlíkové neutralitě hal, je i použití plechů ze „zelené“ oceli XCarb , při kterém je snížení uhlíkové stopy veliké. Aby společnost měla co nejvíce pozitivní vliv na klima, vypracovává také pro vybrané nemovitosti hodnocení životního cyklu, což pomáhá ke snížení uhlíkové stopy jejich developerských aktivit. CTP se snaží být klimaticky pozitivní, vlastní téměř 600 ha lesů, o které se stará s důrazem na udržitelnost. Více informací o certifikovaných budovách CTP naleznete ZDE.

 • Reporting dat udržitelnosti - Plzeňský Prazdroj

  Na společnosti působící v EU dopadne brzy povinnost reportingu dat udržitelnosti podle směrnice CSRD. Více uvádíme tady. Vykazování dat bude komplexní, v rámci všech pilířů. Půjde o informace nejen tzv. tvrdá kvantitativní data, ale i tzv. kvalitativní a kombinace obojího. Společnosti by měly začít mapovat své aktivity napříč celým spektrem ESG a zvyšovat svou znalost konkrétních požadavků dle CSRD/ESRS. I v Česku najdeme společnosti, které své cíle a aktivity v oblastech udržitelnosti již vykazují a jejich reporty jsou inspirací pro ty, kteří začínají. Jako příklad uvádíme Plzeňský Prazdroj. Společnost Plzeňský Prazdroj dlouhodobě udává směr v oblasti zodpovědného firemního chování a za nové inspirativní podněty v oblasti udržitelnosti. V roce 2022 získal dvě prestižní oceňení TOP Odpovědná firma 2022, za svoji Zprávu o udržitelnosti, kterou odborná porota ocenila jako nejlepší v Česku. Zároveň obdržel vůbec nejvyšší cenu v rámci soutěže a stal se tak Trendsetterem mezi velkými firmami. Inspirace ve zprávě o udržitelnosti Plzeňského prazdroje můžete najít zde

 • Komunikace se zákazníky - Aramark

  Důležitou částí ESG v oblasti S je také vztah a komunikace se zákazníky a konečnými spotřebiteli. Je důležité, aby společnosti vysvětlovaly dopad svého podnikání na spotřebitele a životní prostředí. Efektivní komunikace začíná určením klíčových témat, o kterých bude společnost informovat. Obr. zdroj: Aramark Společnost Aramark, poskytovatel gastronomických služeb, ve své komunikaci zdůrazňuje důležitost zdraví a vzdělání v oblasti kvalitních a zdravých potravin a jejich zpracování. Firma sleduje udržitelné postupy jako je nákup potravin od místních farmářů a používání recyklovatelných příborů. Aramark však nejen používá udržitelné metody, ale aktivně zapojuje i své zákazníky. Nabízí jim rady, jak snížit plýtvání jídlem, umožňuje si vybrat velikost porcí a nabízí alternativy jako salát místo jiných složek jídla. A tím zlepšit své zdraví a zároveň snižovat dopad na životní prostředí. Tímto přístupem Aramark nejenže splňuje standardy sociální odpovědnosti v rámci ESG, ale také ukazuje, jak může být vztah mezi firmou a zákazníkem vzájemně prospěšný. A jak se daná oblast promítne do reportingu dat udržitelnosti? Požadavek CSRD/ESRS S4 pro spotřebitele a koncové uživatele (ESRS S4 Consumers and end-users) povzbuzuje firmy k aktivnímu dialogu s zakazniky. Společnosti by měly vysvetlovat, jak jejich podnikání ovlivňuje život spotřebitelů a prostředí kolem nich. Efektivní komunikace začíná s stanovení témat, o nichž firma bude hovořit. Více o přístupu Aramark: tady

Zobrazit vše

Další stránky (12)

 • SOLEA CZ | ESG v praxi.cz

  < Back SOLEA CZ Na otázky odpovídá Leoš Jiřele, majitel Solea CZ 1) Jak vnímáte ESG směrem k vašemu byznysu? Udržitelností jako klíčovým tématem se zabýváme více než 15 let, kdy se o ESG ještě příliš nemluvilo. Našim hlavní strategií je rovnováha. Pokud nebudeme dostatečně sociální, nepodaří se nám integrovat lidi s těžkým hendikepem jako je autismus, roztroušená skleróza či lidé na vozíčku. Na druhou stranu, pokud nebudeme dobře řídit ekonomickou a či personální oblast, tak nepřežijeme. 2) Kde vidíte přínos v udržitelnosti pro vaši firmu? Již mnoho let jdeme cestou zapojování hendikepovaných do složitějších výrobních procesů, kde vzniká vyšší přidaná hodnota, což je jeden za základních pilířů udržitelnosti. Tuto dovednost chceme nadále posilovat a prohlubovat. 3) Kde naopak rizika? Rizika vnímáme v jiných oblastech, např. v rozevírajících se nůžkách mezi růstem minimální mzdy a stagnující podporou státu. V ESG vidíme jen menší či větší příležitosti. 4) Uvádíme váš projekt zaměstnávání lidí se zdravotním omezením, je něco dalšího, co plánujete v oblastech ESG? Chtěli bychom se více zapojit do projektů cirkulární ekonomiky. 5) Co by jste doporučili firmám, které s ESG začínají? Aby do toho šly naplno. Protože pokud jsou témata jako CSR či ESG řešeny více na papíře než v realitě, tak je skutečný dopad minimální. V CSR se v poslední době objevuje řada velmi prospěšných projektů, a to je moc dobře. Previous Next

 • Items (List) | ESG v praxi.cz

  Co si český byznys myslí o ESG? Jak české firmy vnímají ESG, jak případné přínosy a možná rizika? Jaké konkrétní plány mají v oblastech ESG? A jak by doporučili s ESG začít na základě vlastní praxe? Připravili jsme pro vás ESG anketu. 5 otázek a odpovědí. ​ Perspektiv na udržitelnost je mnoho, proto se ptáme firem různých velikostí a sektorů. Jedno mají ale společné - udržitelnost a ESG projekty je zajímají. SOLEA CZ Na otázky odpovídá Leoš Jiřele, majitel Solea CZ Přečíst Malfini Na otázky odpovídá Tomáš Holub, Lead Project Manager Přečíst ComAp Na otázky odpovídá Barbora Vajnarová, Marketing Communications & ESG Manager Přečíst SIKO Koupelny & Kuchyně Na otázky odpovídá Lenka Lehečková, Communications Manager Přečíst

 • ComAp | ESG v praxi.cz

  < Back ComAp Na otázky odpovídá Barbora Vajnarová, Marketing Communications & ESG Manager 1. Jak vnímáte ESG směrem k vašemu byznysu? ​ComAp vývíjí řídící systémy v oblasti decentralizované energetiky, tudíž náš obor je přímo navázaný na přechod na čisté zdroje energie a na dosažení cílů udržitelného rozvoje. ESG agendu tedy vnímáme zodpovědně a snažíme se jít dál, než nám ukládá povinná legislativa. 2. Kde vidíte přínos v udržitelnosti pro vaši firmu? Udržitelnost v rámci pilířů S a G je v ComApu už dlouhodobě rozvinutá. Například to jakým způsobem je firma řízena a spravována, to je oblast, kterou se naši zakladatelé snaží šiřit dál a inspirovat ostatní rodinné firmy v České republice. Co se týče pilíře E, tak tam se teprve učíme. Zatím děláme dílčí aktivity, které mají pozitivní dopad na náš každodenní provoz, ve smyslu úspory energie, vody, správy odpadu, rozumnějšího přístupu k cestování, výrobě propagačním materiálů a dárků apod. Ale jaký vliv má CO2 přímo v našich řešeních, tam jsme teprve na začátku. Víme, že naše řešení zlepšují efektivitu celého systému, tudíž šetří zákazníkovi náklady, energii a uhlíkovou stopu, ale až teď se snažíme změřit, jaký ten dopad přesně je. 3. Kde naopak možná rizika? ​ComAp vývíjí řídící systémy v oblasti decentralizované energetiky, tudíž náš obor je přímo navázaný na přechod na čisté zdroje energie a na dosažení cílů udržitelného rozvoje. ESG agendu tedy vnímáme zodpovědně a snažíme se jít dál, než nám ukládá povinná legislativa. 4. Uvádíme váš projekt vzdělávání zaměstnanců v oblasti udržitelnosti (změna klimatu) , co dalšího plánujete v oblastech ESG? Postupně bychom rádi vzdělali všechny zaměstnance po celém světě. Nástrojem pro to bude i nadále Klimatická mozaika a také náš první interní ESG report, který bychom rádi představili zaměstnancům na konci roku a nastartovali otevřenou debatu o tom, jak se můžeme v jednotlivých oblastech zlepšovat. Vedle toho podporujeme školení v různých funkčních oblastech, které se k ESG vážou, ať už okolo cirkularity, balení produktů, logistiky a podobně. 5. Co byste doporučili firmám, které s ESG začínají? Aby začali postupně, klidně i malými krůčky a projekty, aby lidi zapojili a ověřili si tak i jejich nastavení směrem k ESG prolematice. A také aby věnovali dostatek času internímu dialogu s top managementem, aby získali všeobecnou podporu, bez které to v pozdějších fázích ESG cesty určitě nejde. Previous Next

Zobrazit vše
bottom of page