top of page

Wienerberger

Na otázky odpovídá Kristýna Vobecká, ESG managerka

Wienerberger

1. Co znamená ESG směrem k vašemu byznysu?

ESG pro nás znamená kvantifikovatelné cíle a strategii, jak jich v oblastech, které ESG postihuje, dosáhnout. A za tím se samozřejmě skrývají také konkrétní projekty z daných oblastí. Přímo pro byznys stavebnictví to podle mě hlavně znamená cestu k dekarbonizaci a co největší snižování dopadů výroby na životní prostředí. Samozřejmě to pro nás také znamená nové požadavky na ESG reporting, na kterém již pracujeme.


2. Kde vidíte přínos v udržitelnosti pro vaši firmu?

Udržitelnost není přínos ale nutnost. Už podstata toho slova však skrývá svůj hlavní přínos – firmy, které bude ke svému podnikání přistupovat udržitelně, se také na trhu dlouhodobě udrží a budou schopné reagovat na to, co nám budoucnost přinese.


3. Kde naopak rizika, těžkosti?

Riziko pro náš trh může být v tom, že představy firem o udržitelnosti se mohou značně lišit a to, co firmy o svých udržitelných strategiích tvrdí, nemusí být nutně skutečně udržitelné. To by měl snad částečně ošetřit ESG reporting a další evropské směrnice, například ta proti greenwashingu.


4. Co jsou ve vašem sektoru stěžejní témata v oblasti udržitelnosti/ESG, na která se zaměřuje nebo to máte v plánu?

Jak jsem již zmiňovala, jedná se hlavně o pilíř E, tedy dekarbonizace, cirkulární ekonomika, ochrana biodiverzity. Ale sociální odpovědnost je také velmi důležitá, to pro nás znamená podpora komunit v okolí našich závodů, starost o zaměstnance a důraz na bezpečnost práce, projekty na podporu znevýhodněných a lidí v nouzi nebo třeba diverzita našich pracovních týmů, kde se dlouhodobě snažíme podporovat % žen v našich řadách. Etika podnikání, antikorupční politika, transparentnost řízení podniku – to potom vnímáme jako dlouhodobou nezbytnost a samozřejmost.


5. Co byste doporučili firmám, které s ESG začínají?

Nebojte se toho a prostě začněte. Také bych doporučila začít analýzou současného stavu a materiality a potom si aspoň na částečný úvazek najmout někoho, kdo se tomuto tématu bude dlouhodobě interně věnovat. A nakonec, pokud to myslí „upřímně“, by mělo být ESG prioritou vedení společnosti, aby to mělo skutečný dopad do strategie a fungování dané firmy.

bottom of page