top of page

Ruka podaná maminkám v nouzi - příležitost pro firemní CSR

Projekt Fandi mámám byl založen v roce 2022 za cílem podpořit matky samoživitelky s malými dětmi. Spočívá v poskytování dobrovolnické pomoci matkám s jejich běžnými povinnostmi, jako je nákup, vaření, úklid či hlídání dětí. 


Dobrovolníci projektu jsou školeni v oblastech bezpečnosti i komunikace s dětmi a rodiči. Spolupracují s pečovatelskými a sociálními službami, které pomáhají identifikovat rodiny vyžadující podporu. Pomoc nabízí projekt Fandi mámám zdarma, financuje se z darů jednotlivců i firem.


Zapojení se do projektu Fandi mámám by mohlo přinést společnostem řadu výhod pro zlepšení jejich ESG hodnocení. Podpora matek s malými dětmi naplňuje environmentální i sociální pilíř udržitelného rozvoje, neboť usnadňuje ženám setrvat na trhu práce (S3).  Zároveň projekt spolupracuje s odborníky na bezpečí dětí, takže společnosti by mohly demonstrovat dodržování mezinárodních norem ochrany lidských práv (S4). Dobrovolnická činnost zaměstnanců pak může být zařazena jako součást jejich hodnocení a motivačních programů (S4).


Pokud by se některá firma rozhodla podpořit projekt Fandi mámám formou finančního daru či zapojením zaměstnanců jako dobrovolníků, mohlo by to pomoci nejen matkám v nouzi, ale zároveň i ke zlepšení ESG hodnocení dané společnosti.


Zakladatelky projektu fandi mámám: Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová
Zakladatelky projektu fandi mámám: Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, foto: Kateřina Ceralová pro portál ekonews.cz

Jak se můžete zapojit do pomoci maminkám samoživitelkám?

Projekt Fandi mámám nabízí několik způsobů, jak se můžete aktivně zapojit a pomoci maminkám v tíživé životní situaci.


Materiální pomoc

Nejpřímější formou je darování konkrétních věcí, které maminky aktuálně potřebují. Na webových stránkách projektu najdete seznam aktuálních potřeb jednotlivých maminek - od potravin a drogerie po nábytek, elektroniku či oblečení pro děti. Stačí si vybrat maminku, které chcete pomoci, a věci jí zaslat. Formou je i přímá finanční podpora na nákup těchto položek.


Dlouhodobé dárcovství

Stanout se dlouhodobým dárcem je skvělá možnost, jak poskytnout systematickou pomoc konkrétní mamince a rodině. Vyplněním jednoduchého formuláře se zavážete k pravidelným měsíčním či čtvrtletním finančním darům, které rodině výrazně ulehčí jejich situaci po delší dobu.


Nákup triček a tašek

Symbolickou, ale velmi cennou podporou je zakoupení originálního trička či tašky s logem projektu Fandi mámám. Tím nejen pomůžete financovat činnost organizace, ale také dáte najevo svou solidaritu s matkami samoživitelkami.


Finanční podpora

Pokud nehledáte osobní kontakt s konkrétní rodinou, můžete projekt podpořit finančním darem. Tyto prostředky organizace využije na pokrytí provozních nákladů a rozšíření pomoci do dalších regionů.


Spolupráce firem

Projekt Fandi mámám vítá také spolupráci se společnostmi, ať už formou finančního příspěvku, materiální pomoci, organizace zaměstnaneckých sbírek či dlouhodobého partnerství. Firmy tak mohou výrazně přispět ke zlepšení situace samoživitelek.


Zapojení dobrovolníků

V neposlední řadě projekt uvítá i pomoc dobrovolníků, kteří se mohou zapojit například do administrativy, organizace akcí či komunikace s dárci a samoživitelkami.


Podpora projektu Fandi mámám je skvělou příležitostí, jak reálně zlepšit životní podmínky matek, které se ocitly v obtížné situaci a potřebují naši pomoc. Jakákoli forma angažovanosti, ať už finanční, materiální či dobrovolnická, může udělat velký rozdíl v životech těchto žen a jejich dětí.


Comments


bottom of page