top of page

TOP Employer certifikát - PPL

Oblast péče o zaměstnance je klíčovým aspektem strategie rozvoje lidských zdrojů. Což zní velmi formálně, ale úspěch každé společnosti stojí na jejích zaměstnancích. A kvalitní dlouhodobý výkon odvádějí ti spokojení.


Aktuální studie a průzkumy zaměstnanecké spokojenosti ukazují, že investice do rozvoje a pohody zaměstnanců se projevují nejen ve zvýšení produktivity a kreativity, ale také v nižší fluktuaci a větší loajalitě k firmě.


Jedním z oceněním, které hodnotí přístup firem k pilíři S1 - Vlastní zaměstnanci je certifikace Top Employer Czech Republic 2024, kterou uděluje organizace Top Employers Institute. 

Jedná se o certifikaci, o kterou se mohou ucházet společnosti, které se zaměřují na rozvoj S pilíře v jejich společnosti, konkrétně na péči o své zaměstnance.

Tato certifikace je udělována na základě nezávislé analýzy 6 oblastí, které se dále dělí do 20 podoblastí.

Mezi 6 hlavních oblastí patří:

  1. řízení zaměstnanců,

  2. zaměstnanecká kultura,

  3. atraktivita pro zaměstnance,

  4. rozvoj zaměstnanců,

  5. angažovanost zaměstnanců,

  6. sjednocení zaměstnanců. 

ocenění Top employer PPL
PPL TOP employer - zaměstnavatel

Letos (2024) vyhrála toto ocenění společnost PPL.

PPL CZ se dle vlastních vyjádření dlouhodobě snaží vytvářet přátelské a moderní pracovní prostředí a udržovat své zaměstnance spokojené. Nabízí vzdělávací příležitosti, podporu duševního a fyzického zdraví, rozvoj talentů a příjemné a rozmanité pracovní prostředí.

Společnost zaměstnává nejen administrativní a řídící pracovníky, kteří se starají o chod společnosti, ale také velké množství řidičů a brigádníků. Z tohoto důvodu se společnost snaží být flexibilní vůči potřebám jejich zaměstnancům, ať už se jedná o částečné úvazky, zaměstnance na rodičovské dovolené nebo zaměstnance se zdravotními potížemi. 


A co dalšího stojí za úspěchem? Díky vhodnému výběru kandidátů na správná místa a jejich následnému rozvoji může mít společnost tak dobré výsledky.


"Je potřeba brát v potaz měnící se požadavky a návyky různých generací, ale také zachovat vzájemnou sounáležitost a pochopení. Ať už jde o pracovníky v provozu či v kanceláři, řeší se všeobecná flexibilita jako možnost částečných úvazků, podpora rodičů nebo osob s handicapem. Home office se stává ve firmách jistým standardem, ale pro provoz, který třeba práci z domova vykonávat nemůže, je důležité cítit od firmy podporu a udržovat tak vnitřní balanc a respekt,“ popisuje recept HR ředitelka společnosti.


Pokud si chcete přečíst celý článek, ve kterém se HR ředitelka PPL, paní Kuchárová, vyjadřuje k úspěchům PPL CZ, můžete zde.


PPL není jediným zaměstnavatel, který certifikaci získal. Kompletní seznam zaměstnavatelů, kteří získali certifikaci Top Employer 2024 najdete zde.


Comments


bottom of page