top of page

Zelené pronájmy - CPIPG

Zelené pronájmy, tzv. green lease, jsou stále častější. Jde o dohody uzavírané mezi nájemníky a majiteli nemovitostí s cílem snížit environmentální dopady a podpořit udržitelný způsob využívání budovy. Tyto smlouvy se stávají stále důležitějšími v kontextu ESG, protože majitelé nemovitostí mají zájem o co "nejlepší" data, která reflektují například požadavek na jejich výpočet uhlíkové stopy nebo reportování dat udržitelnosti v rámci jejich majetkového portfolia.


Zelené smlouvy mohou například obsahovat:

  • závazky týkající se snižování spotřeby energie, což může vést ke snížení nákladů na energii pro nájemníky a k menším emisím skleníkových plynů pro nájemníky a ve finále i majitele budov.

  • ustanovení týkající se kvality vzduchu a omezení používání škodlivých látek, což přispívá k lepšímu zdraví nájemníků.

  • ustanovení o povinném třídění odpadu a úspoře vody.

  • majitelé nemovitostí mohou být povinni provádět renovace a údržbu nemovitostí s ohledem na energetickou účinnost a environmentální standardy.

  • povolení nájemníkům instalovat ekologické technologie, jako jsou solární panely nebo energeticky úsporné spotřebiče, což může snížit jejich náklady na energii.

Zelené smlouvy mají pozitivní dopad jak na majitelé nemovitostí (zvyšují hodnotu nemovistostí, snížení provozních nákladů, ochrana životního prostředí…), tak na nájemníky (lepší kvalita bydlení, nižší spotřeba vody a energií, možnost instalace ekologických technologií).

Zdroj: CPIPG


Od letošního roku zahájila společnost CPI Property Group iniciativu v rámci níž nabízí zelené nájemní smlouvy svým klientům v České Republice. CPIPG si stanovila za cíl do roku 2030 snížit celkovou intenzitu emisí skleníkových plynů o 32,4 % ve srovnání s rokem 2019. Většinu těchto emisí, tedy téměř osmdesát procent, v současnosti generují nájemníci.

Implementace dobrovolných zelených smluv by mohla značně redukovat množství emisí. Od roku 2030 by se, podle odhadu Petry Hajné, ESG manažerky společnosti CPIPG, měli zelené nájemní smlouvy stát povinností.


Prvním krokem k snížení emisí je vždy mapování emisí a výpočet aktuální uhlíkové stopy a právě zelené smlouvy umožňují CPIPG sběr těchto dat. Sdílení dat bývá oboustranné, nájemníci tak dostávají přístup k celkové spotřebě energií v daném objektu. Ke spolupráci dochází i mezi společnostmi pod “zelenou smlouvou”, ty spolupracují na investicích do budov, na výměně technologií a obnově zařízení.


Detailní rozhovor s ESG manažerkou Petrou Hajnou zde a více o udržitelné strategii CPIPG zde.


Comments


bottom of page