top of page

“Když se stáváte průkopníky, stane se že šlápnete vedle…” přiznání chyb a Sonnentor

Transparence jako základ komunikace udržitelnosti

V oblasti udržitelnosti je transparentnost klíčovým prvkem, který zahrnuje nejen otevřené sdílení úspěchů a pokroků, ale také přiznání chyb a nedostatků. Upřímnost ohledně chyb umožňuje firmám učit se z minulosti, zlepšovat své procesy a posilovat důvěru mezi stakeholdery.

Tato praxe nejenže podporuje odpovědné podnikání, ale také vytváří prostředí, ve kterém jsou firmy motivovány k neustálému zlepšování a inovacím.


Příznat chybu dokáží ti silní


Sonnentor dále pokračuje ve své ESG cestě, a součástí této cesty jsou i určité přešlapy. Nicméně přiznání, ponaučení a přizpůsobení svého jednání na základě získaných zkušeností spadá pod standard G1 ve směrnici ESRS a tak se Sonnentor i nadále udržuje svou dobrou pověst.


I přesto, že byl ze začátku spolumajitel společnosti Sonnentor Josef Dvořáček ke měření uhlíkové stopy firmy skeptický, uznává že pro dosažení uhlíkové neutrality je monitoring essenciální “...chceme mít čísla, podklady a chceme se podívat na to, v čem se můžeme jěště dále zlepšit”. 


Po konzultaci s auditory byla společnost Sonnentor schopná identifikovat nové oblasti s potencionálem ke snížení celkové uhlíkové stopy, například i potenciál v  podávání méně masa v kantýně pro zaměstnance.


Další zajímavý poznatel je přiznání společnosti k nepravdivému uvadění CO2 neutrality na obalech. Po detailném monitorování společnost Sonnentor zjistila že není CO2 neutrální jak si myslela a doznali se k nechtěnému klamání spotřebitele, skrz označení na produktech a na oficiálních webových stránkách. “Bylo pro mě smutný si to přiznat, ale myslím, že i přiznat svoji chybu patří k věci. Proto je důležité mít číselný podklad a potom vás to třeba přivede k tomu, že si trochu musíte sypat popel na hlavu.” říka Josef Dvořáček. 


V nefinančním reportingu je honba za dobrými čísly velmi častá a v současné době i, z časového presu chápaná. Je však nezbytné nenechat se ukolébat hezkými výsledky a nadála pokračovat v ověřování a hledání oblastí s potenciálem pro zlepšení skrz kvalitní a detailní monitoring.


Pro podrobnější informace najdete podrobný rozhovor s Josefem Dvořáčkem pro Ekonews.cz zde.


Comments


bottom of page