top of page

Otevřené pracovní příležitosti pro všechny: Společnost DEK

Skupina DEK nabízí pracovní příležitosti bez omezení, neboť věří, že rozmanitost ve složení pracovních kolektivů je klíčem k úspěchu týmů a firmy. Tato rozmanitost zahrnuje pestrost na úrovni genderové, národnostní, ale také spolupráci zkušených pracovníků s nováčky a stážisty. 


skupina pracovníků se zabývá prací na notebooku a návrhem nákresu, dvě ženy a dva muži.
Společnost DEK nabízí rovné pracovní příležitosti.

V pracovních týmech skupiny DEK jsou zastoupeny všechny ekonomicky aktivní věkové skupiny. Mají tak snahu o maximální začlenění všech do pracovního procesu. 


Výhody pracovních příležitostí pro všechny v DEK

Začleňování všech věkových skupin do pracovního procesu má své výhody. Například starší pracovníci mohou přinést bohaté zkušenosti a znalosti, zatímco mladší pracovníci mohou přinést nové pohledy a inovativní myšlenky. Spolupráce mezi různými generacemi může vést k vzájemnému učení a zvyšování efektivity pracovního týmu. 


Pro seniory a handicapované pracovníky nabízí společnost práci uzpůsobenou jejich podmínkám. Převážná část zdravotně postižených pracovníků pracuje v oblasti doplňování zboží do regálů.  


Ačkoli je stavebnictví průmyslem, ve kterém převažují muži, ženy hrají v DEKu důležitou roli. Zastávají 27 % manažerských pozic a tento podíl stále roste. Zajímavostí je, že tři ze sedmi největších poboček Stavebnin DEK vedou ženy. 


DEK, a. s., vydala Zprávu o udržitelném rozvoji společnosti v roce 2022, která se zabývá se tématem udržitelnosti. 


Na závěr

DEK není jedinou společností podporující rovné pracovní příležitosti. Firmy, které poskytují rovné příležitosti ženám, mužům a dalším znevýhodněným skupinám na trhu práce, mohou mimo jiné zvýšit svou konkurenceschopnost a efektivitu.

Comments


bottom of page