top of page

Jak podpořit firemní kulturu v oblasti klimatu - workshop Climate Fresk v ComAp

Klimatická politika, která se promítá do cílů a opatření na snížení uhlíkové stopy je často ze strany zaměstnanců vnímána jako něco abstraktního, často nesouvisejícího s jejich agendou a osobním životem. Jak vtáhnout své zaměstnance do dění a získat je pro společný cíl, který se jeví jako zdánlivě vzdálený? Ideálním podkladem pro každou akci je osobní motivace, která je podpořená fakty. Znám důvod, proč to dělám a způsob, jak mohu přispět. Vzdělávání, sdílení faktů a souvislostí i pro běžný život je základem pro uchopení tak komplexního a složitého problému jako klimatická změna.ComAp je česká firma s globální působností vyrábí řídicí systémy pro nezávislé a záložní zdroje energie, které se přechod na obnovitelné zdroje a energetická transformace zásadně dotýkají. Společnost se proto rozhodla vzdělávat své zaměstnance v oblasti změny klimatu a jejích dopadů interaktivní formou. Zorganizovala největší firemní workshop tzv. Klimatické mozaiky v ČR. Na akci přizvala svých 80 top manažerů z celého světa.


Klimatická mozaika, se zaměřuje na šíření povědomí o klimatické změně mezi zaměstnanci. Interaktivní hry a diskuse pomáhají lépe porozumět problematice klimatických změn a způsobům, jakými každý z nás může přispět k udržitelné budoucnosti. Díky aktivní účasti a angažovanosti zaměstnanců se podařilo nejen zvýšit povědomí o výzvách klimatické změny, ale také oživit firemní kulturu směrem k udržitelnosti a společné vizi.


Zaujal vás tento projekt?

Kontaktujte přímo CSR manažerku ComAp Alizée Dubois, která je zároveň facilitátorkou Klimatické mozaiky: alizee.dubois@comap-control.com

Kommentare


bottom of page