top of page

Co znamená prakticky

ESG pro váš byznys?

PŘÍKLADY Z PRAXE | AKTUALITY

G

ŘÍZENÍ

PODNIKÁNÍ

PŘÍKLADY Z PRAXE | PŘÍPADOVÉ STUDIE

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Environmentální faktory zahrnují otázky související s dopady společností na životní prostředí, jako jsou emise skleníkových plynů, energetická účinnost, hospodaření s odpady a vodou a ochrana biodiverzity.

CIRKULÁRNÍ

EKONOMIKA

LIDÉ

Sociální faktory se týkají dopadu, který má činnost společnosti na lidi. Zahrnuje vztah s vlastními zaměstnanci, ale i těmi v dodavatelských řetězcích. Díle vztah s komunitami, na které mohou mít činnosti společnosti také dopad. A také vztah k zákazníkům a osvětu směrem k veřejnosti.

ŘÍZENÍ
PODNIKÁNÍ

Faktory zaměřující se na správu společnosti jako jsou etické zásady, odpovědné a transparentní podnikání, firemní kultura. Compliance s legislativními požadavky, ale také nastavení vztahů s dodavateli a spolupráce se zainteresovanými stranami.

ŘÍZENÍ

PODNIKÁNÍ

PROČ
ESG V PRAXI?

Co je ESG?

ESG - tři písmena, která znamenají měřitelná kritéria pro hodnocení udržitelnosti v oblastech životního prostředí (Environment), společnosti (Social) a řízení podnikání (Governance). Využívají je investoři a banky pro analýzu rizik a příležitostí, tedy toho, jak je daná společnost připravena na stávající i budoucí výzvy. Zejména s ohledem na klimatickou změnu, která je oblastí, na kterou by se měl byznys soustředit s velkou intenzitou. 

ESG & byznys 

 

Rozsah kritérií ESG jde do větší šířky. Je o konkrétních krocích a projektech, které mají reálný pozitivní dopad na životní prostředí i společnost. Nejčastěji je aktuálně ESG spojováno s nadcházející povinností firem reportovat data udržitelnosti v rámci směrnice CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive)

Co chceme

 

Chceme transparentně poodkrývat, co konkrétně jednotlivé oblasti ESG znamenají pro byznys. Nezávisle ukazovat příklady dobré praxe. Každý byznys je specifický, ale jsou opatření, kterými se lze inspirovat i napříč sektory. Zkrátka odhrnout pokličku ESG a podívat se, co se pod ní skrývá. 

Naše mise, v čem se lišíme?

 

Není naší ambicí projekty hodnotit mezi sebou, dávat jim rating.

Chceme nezávisle ukazovat, jak se jednotlivé oblasti ESG propisují do dílčích projektů firem. Velkých i malých.

Sdílet výsledky takových opatření, jejich dopad.

Uveřejnění příkladů projektů není placené.

Jejich zveřejnění není podmíněno spoluprací s uvedenými firmami.

Považujeme za důležité o udržitelnost mluvit v celé komplexitě, ale zároveň se v ní neztratit.  Podpořit transparenci v oblasti ESG dat a konkrétních opatření, která vedou k pozitivnímu dopadu.

Struktura témat reflektuje oblasti, které budou firmy reportovat v rámci CSRD/standardů ESRS (European Sustainable Reporting Standards).

Inspirujte a sdílejte

 

Prohlédněte si jednotlivé příklady z praxe a i vy se svou firmou sdílejte své postupy a řešení jako inspiraci pro ostatní.

Pojďte do toho s námi!

Sdílejte svou ESG praxi

a inspirujte ostatní.

Realizujete již projekty týkající se ESG?  

Nebo byste se do ESG rádi pustili?

KONTAKT

Zajímá vás praxe ESG a měření dopadu?

Chtěli byste se dozvědět více? ​

  • LinkedIn
  • Facebook
bottom of page