top of page

Zpětný odběr obalů - Tierra Verde

Ideální obal je ten, který není jednorázový, ale využívá se opakovaně. To je i princip cirkulární ekonomiky.

Zpětný odběr obalů - jak to dělají ve firmě Tierra Verde
Jak probíhá vrácení použitých obalů

V Tierra Verde se rozhodli , že budou od zákazníků sbírat zpět a znovu vracet do oběhu použité plastové kanystry, nabízí službu Zásilkovny zdarma. Portfolio produktů, jejichž obal bude vratný se bude rozrůstat. A na základě čeho se firma rozhodla pro zpětný odběr obalů? Výroba plastu spotřebovává zdroje, vhodné je tedy využít materiál opakovaně. Plast je lehký a může být v případě drogerie využit několikrát. Jeden kanystr z „mikrotenu“, odborně HDPE, podle výpočtů Tierra Verde vydrží i sto použití. Firma je navíc přesvědčena, že pokud by skočily ve žlutém kontejneru, na třídicí lince je automaticky identifikují a vytřídí k recyklaci.

Při výrobě 1 kanystru se vyprodukuje v porovnání s bag-in-boxem o 50 % méně emisí CO2. V případě Tierra Verde to v součtu znamená o celé 2 tuny škodlivin ročně méně.

Opakované využití materiálů také snižuje uhlíkovou stopu firmy - jde o její produkty, tedy scope 3 výpočtu.Comments


bottom of page