top of page

Zelený areál - LIKO-S

Adaptační opatření jako zelené střechy, fasády a zadržování dešťové vody stále více pronikají do výstavby. I firmy zvažují, které opatření ve svých areálech uplatnit. Zeleň na budovách je přirozenou ochranou před slunečním zářením. Pomáhá i díky odparu regulovat teplotu v okolí. Snižuje tak výskyt teplotních ostrovů a zlepšuje izolační schopnosti budovy. To vede ke snížení spotřeb energií k vytápění a chlazení. Zlepšuje kvalitu ovzduší a zlepšuje tak zdravotní podmínky. Voda zachycovaná v rostlinách na zelených prvcích dále snižuje povrchový odtok. Podporuje místní biodiverzitu. A v neposlední řadě je to také příjemný estetický prvek.

Zdroj: LIKO-S


Průkopníkem v oblasti ozeleňování průmyslových staveb v Česku je společnost LIKO-S. Ve svém výrobním areálu ukazuje přímo naživo to, čím proniká i úspěšně do světa. Zelené střechy, živé fasády, zadržování dešťové vody, zelené plochy v areálu. Součástí těchto opatření je dále i kořenová čistička vody. Odpadní voda z celé budovy je tak přirozenou cestou vyčištěna a dále použita k závlaze.

Své výrobní hale LIKO-Vo tak začala říkat 1. Živá hala. Oproti ostatním halovým objektům, nad nimiž se horký vzduch ohřívá až na teplotu 80 °C, dokáže hala LIKO-Vo snižovat radiaci tepla a ochlazovat své okolí až o 10 °C.


Více o ozeleňování budov zde: https://www.liko-s.cz/


Kommentare


bottom of page