top of page

Komunikace se zákazníky - Aramark

Důležitou částí ESG v oblasti S je také vztah a komunikace se zákazníky a konečnými spotřebiteli. Je důležité, aby společnosti vysvětlovaly dopad svého podnikání na spotřebitele a životní prostředí. Efektivní komunikace začíná určením klíčových témat, o kterých bude společnost informovat.

Obr. zdroj: Aramark


Společnost Aramark, poskytovatel gastronomických služeb, ve své komunikaci zdůrazňuje důležitost zdraví a vzdělání v oblasti kvalitních a zdravých potravin a jejich zpracování.

Firma sleduje udržitelné postupy jako je nákup potravin od místních farmářů a používání recyklovatelných příborů. Aramark však nejen používá udržitelné metody, ale aktivně zapojuje i své zákazníky. Nabízí jim rady, jak snížit plýtvání jídlem, umožňuje si vybrat velikost porcí a nabízí alternativy jako salát místo jiných složek jídla. A tím zlepšit své zdraví a zároveň snižovat dopad na životní prostředí.

Tímto přístupem Aramark nejenže splňuje standardy sociální odpovědnosti v rámci ESG, ale také ukazuje, jak může být vztah mezi firmou a zákazníkem vzájemně prospěšný.


A jak se daná oblast promítne do reportingu dat udržitelnosti?

Požadavek CSRD/ESRS S4 pro spotřebitele a koncové uživatele (ESRS S4 Consumers and end-users) povzbuzuje firmy k aktivnímu dialogu s zakazniky. Společnosti by měly vysvetlovat, jak jejich podnikání ovlivňuje život spotřebitelů a prostředí kolem nich. Efektivní komunikace začíná s stanovení témat, o nichž firma bude hovořit.

Více o přístupu Aramark: tady

Comments


bottom of page