top of page

Jak cirkulární ekonomika řeší redukci odpadu v potravinářském průmyslu?

Chov larev mouchy bráněnky na specializovaných farmách představuje udržitelný způsob využití potravinového odpadu a recyklace vedlejších produktů z potravinářské výroby. Tento postup je součástí cirkulární ekonomiky, jejímž cílem je udržet hodnotu produktů, materiálů a zdrojů v ekonomice co nejdéle, čímž se snižuje environmentální dopad jejich používání. Na zahraničních farmách se larvy krmí potravinovým odpadem a vedlejšími produkty a následně slouží jako proteinová složka krmiv.


Larvy mouchy bráněnky
Larvy mouchy bráněnky

Farmy pro chov larev

Několik podobných farem už po Evropě funguje, například v nizozemském Bergenu a v Dánsku. Plánované jsou i na území Polska společností Protix.


Obdobné farmy by měly potenciál i v Česku. Podpořily by cíle v oblasti snižování potravinového odpadu a soběstačnost v produkci krmiv. Využily by se zbytky z potravinářské výroby a farmy by fungovaly bezodpadově. Larvy se po “vykrmení” suší a přidávají se do krmiv pro zvířata nebo domácí mazlíčky jako proteinová složka. Exkrementy larev lze využít jako hnojivo. Chov larev by přispěl k plnění ekologických a sdílených cílů EU, jako je ochrana biodiverzity, snižování emisí skleníkových plynů, regenerace ekosystémů či udržitelné hospodaření s vodou. V Česku tak mohou farmy pro chov larev bráněnky přinést řadu výhod.


Jana Vašíčková a Reploid Group

Za zavedením podobné farmy v Česku stojí Jana Vašíčková, absolventka Masarykovy univerzity. Společně s rakouskou společností Reploid Group plánují v nadcházejících měsících vybudovat první českou farmu. Ta by měla na chov larev využívat moderní automatizované technologie. 


Chov larev není energeticky náročný

Chov larev by neměl být energeticky náročný. V zimních měsících je třeba v kontejnerech s larvami přitápět, ale energetická náročnost farem by neměla být velká. Kontejnery jsou poctivě zatepleny a larvy si tak vytváří vlastní potřebné teplo. Larvy chované za účelem produkce proteinu jsou považovány za hospodářská zvířata, je tedy důležité dodržovat striktní jídelníček. Prošlé potraviny již nejsou vhodné, ideální krmení pro larvy tvoří vedlejší produkty z výroby potravin, nesnězená nebo neprodaná zelenina, ovoce a pečivo.


Závěrem

Chov larev mouchy bráněnky na specializovaných farmách je inovativním a udržitelným řešením pro využití potravinového odpadu. Tento proces podporuje cirkulární ekonomiku tím, že přeměňuje zbytky potravin na cenný proteinový zdroj pro krmiva, což přispívá k ekologickým cílům EU, jako je ochrana biodiverzity a snižování emisí. Projekt vedený Janou Vašíčkovou a rakouskou společností Reploid Group slibuje efektivní a energeticky nenáročný provoz, což může výrazně snížit potravinový odpad a zvýšit soběstačnost v produkci krmiv v Česku.


Commentaires


bottom of page