top of page

Druhově pestré letiště - Biodiverzita & Letiště Václava Havla

Ochrana a podpora biodiverzity jako klíčová součást ESG strategie

Až do nedávné doby byla ochrana biodiverzity v rámci firemní ekologie často opomíjeným tématem. To se však začíná měnit s narůstajícími požadavky spojenými s ESG (Environmentální, Sociální, Governance) principy. Biodiverzita je nyní uznávána jako jeden z šesti hlavních cílů EU taxonomie, což odráží její rostoucí prioritu v environmentálních strategiích.

Cíle a projekty Letiště Václava Havla

Letiště Václava Havla v Praze si klade za cíl zvýšit biodiverzitu nejen na svém areálu, ale i v širším okolí. Prostřednictvím konkrétních projektů a finanční podpory iniciativ v okolních obcích se snaží přispět k ekologické stabilitě a rozvoji druhové pestrosti. Program "Biodiverzita" má ambici do roku 2050 podpořit až 100 projektů, které by měly vést k vytvoření "zeleného prstence" kolem letiště.


Praktické aplikace a příklady projektů

V rámci programu bylo v roce 2023 podpořeno 12 projektů, které zahrnovaly různorodé aktivity od vytváření květnatých luk po instalaci umělých hnízd pro ptáky a zlepšení systémů zadržování dešťové vody. Mezi konkrétní projekty patří například zvýšení pestrosti agroekosystémů v Ruzyni nebo vzdělávací programy zaměřené na ekologii.


Role modrozelené infrastruktury

Letiště rovněž implementuje prvky modrozelené infrastruktury, které jsou součástí širších opatření EU taxonomie. Tyto infrastrukturní prvky jsou navrženy tak, aby podporovaly přirozený koloběh vody a zlepšovaly mikroklimatické podmínky, což přispívá ke zvýšení jakosti místních vodních a vegetačních zdrojů.


Tento přístup nejenže zlepšuje ekologickou stabilitu v okolí letiště, ale také posiluje jeho sociální odpovědnost a snižuje dopad na životní prostředí. Skrze tyto iniciativy Letiště Václava Havla demonstruje, jak mohou velké instituce hrát klíčovou roli v podpoře biodiverzity a udržitelného rozvoje.


Více o ESG projektech Letiště Václava Havla: https://www.prg.aero/environmentalni-odpovednost


Comments


bottom of page