top of page

Baby Friendly Office - Microsoft

IT sektor se potýká s řadou výzev, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, stárnutí populace a proměny životního stylu. V současnosti lidé hledají v práci více než jen finanční ohodnocení. Pro zaměstnance je klíčová rovnováha mezi prací a osobním životem, ideální pracovní prostředí by mělo nabízet flexibilitu, včetně období, kdy jsou zaměstnanci rodiči malých dětí.

Baby friendly kancelář. Ukázka flexibilního přístupu firmy Microsoft k zaměstnancům s dětmi.
Baby-friendly kancelář ve společnosti Microsoft

Společnost Microsoft má ve svých prostorách tzv. baby-friendly zasedačku Bambi. Tato místnost je využívána především rodiči, kteří potřebují mít dítě z jakéhokoliv důvodu s sebou. Také slouží jako útočiště pro rodiče, kteří jsou na mateřské dovolené a chtějí zůstat v kontaktu s firmou.

Dětem je k dispozici malá hernička, která je oddělená od pracovního prostoru zástěnou. Maminky nejmenších využijí přebalovací koutek. Pro starší děti je k dispozici x-box a televize.

Pouze zasedačkou ale flexibilní přístup k rodičům malých dětí není definován. Společnost Microsoft poskytuje například dvacet týdnů plně hrazené mateřské dovolené pro matky nebo šest týdnů plně placené rodičovské dovolené pro otce a nebiologické rodiče, tedy adoptivní rodiče a pěstouny včetně homosexuálních párů.

Současně firma Microsoft nabízí celkem 30 dnů nemocenské ročně, tak zvaných sick days. Navýšila také počet placených dní (na 20) pro zaměstnance, kteří se starají či pečují o blízké rodinné příslušníky s vážnými zdravotními problémy (tedy neformálně pečují).

Microsoft je propagátorem programu Práce odkudkoliv: z domova, z kavárny, z kanceláře, kterou umožnuje svým zaměstnancům na základě využívání cloudových technologií.


A jak se toto promítne do reportování dat udržitelnosti podle CSRD/ESRS? Konkrétně v oblasti S1-1, Politiky týkající se vlastní pracovní síly (ESRS S1-1 – Policies related to own workforce). Tato politika zahrnuje sociální aspekty, jako jsou flexibilní pracovní hodiny, školení v oblasti zdraví a bezpečnosti, stanovení minimální mzdy, péče o děti a další.

S1-13, Indikátory rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem (ESRS S1-13 Work-Life Balance indicators), se konkrétně zaměřuje na vyváženost pracovního a osobního života.


Více o baby friendly office a přístupu firmy Microsoft k flexibilitě v zaměstnání a rodičům malých dětí tady

Comments


bottom of page