top of page

ComAp

Na otázky odpovídá Barbora Vajnarová, Marketing Communications & ESG Manager

ComAp

1. Jak vnímáte ESG směrem k vašemu byznysu?

​ComAp vývíjí řídící systémy v oblasti decentralizované energetiky, tudíž náš obor je přímo navázaný na přechod na čisté zdroje energie a na dosažení cílů udržitelného rozvoje. ESG agendu tedy vnímáme zodpovědně a snažíme se jít dál, než nám ukládá povinná legislativa.


2. Kde vidíte přínos v udržitelnosti pro vaši firmu?

Udržitelnost v rámci pilířů S a G je v ComApu už dlouhodobě rozvinutá. Například to jakým způsobem je firma řízena a spravována, to je oblast, kterou se naši zakladatelé snaží šiřit dál a inspirovat ostatní rodinné firmy v České republice. Co se týče pilíře E, tak tam se teprve učíme. Zatím děláme dílčí aktivity, které mají pozitivní dopad na náš každodenní provoz, ve smyslu úspory energie, vody, správy odpadu, rozumnějšího přístupu k cestování, výrobě propagačním materiálů a dárků apod. Ale jaký vliv má CO2 přímo v našich řešeních, tam jsme teprve na začátku. Víme, že naše řešení zlepšují efektivitu celého systému, tudíž šetří zákazníkovi náklady, energii a uhlíkovou stopu, ale až teď se snažíme změřit, jaký ten dopad přesně je.


3. Kde naopak možná rizika?

​ComAp vývíjí řídící systémy v oblasti decentralizované energetiky, tudíž náš obor je přímo navázaný na přechod na čisté zdroje energie a na dosažení cílů udržitelného rozvoje. ESG agendu tedy vnímáme zodpovědně a snažíme se jít dál, než nám ukládá povinná legislativa.


4. Uvádíme váš projekt vzdělávání zaměstnanců v oblasti udržitelnosti (změna klimatu), co dalšího plánujete v oblastech ESG?

Postupně bychom rádi vzdělali všechny zaměstnance po celém světě. Nástrojem pro to bude i nadále Klimatická mozaika a také náš první interní ESG report, který bychom rádi představili zaměstnancům na konci roku a nastartovali otevřenou debatu o tom, jak se můžeme v jednotlivých oblastech zlepšovat. Vedle toho podporujeme školení v různých funkčních oblastech, které se k ESG vážou, ať už okolo cirkularity, balení produktů, logistiky a podobně.


5. Co byste doporučili firmám, které s ESG začínají?

Aby začali postupně, klidně i malými krůčky a projekty, aby lidi zapojili a ověřili si tak i jejich nastavení směrem k ESG prolematice. A také aby věnovali dostatek času internímu dialogu s top managementem, aby získali všeobecnou podporu, bez které to v pozdějších fázích ESG cesty určitě nejde.

bottom of page