top of page

SOLEA CZ

Na otázky odpovídá Leoš Jiřele, majitel Solea CZ

SOLEA CZ

1) Jak vnímáte ESG směrem k vašemu byznysu? 

Udržitelností jako klíčovým tématem se zabýváme více než 15 let, kdy se o ESG ještě příliš nemluvilo. Našim hlavní strategií je

rovnováha. Pokud nebudeme dostatečně sociální, nepodaří se nám integrovat lidi s těžkým hendikepem jako je autismus, roztroušená skleróza či lidé na vozíčku. Na druhou stranu, pokud nebudeme dobře řídit ekonomickou a či personální oblast, tak nepřežijeme.


2) Kde vidíte přínos v udržitelnosti pro vaši firmu? 

Již mnoho let jdeme cestou zapojování hendikepovaných do složitějších výrobních procesů, kde vzniká vyšší přidaná hodnota, což je jeden za základních pilířů udržitelnosti. Tuto dovednost chceme nadále posilovat a prohlubovat.


3) Kde naopak rizika? 

Rizika vnímáme v jiných oblastech, např. v rozevírajících se nůžkách mezi růstem minimální mzdy a stagnující podporou státu. V ESG vidíme jen menší či větší příležitosti.


4) Uvádíme váš projekt zaměstnávání lidí se zdravotním omezením, je něco dalšího, co plánujete v oblastech ESG? 

Chtěli bychom se více zapojit do projektů cirkulární ekonomiky.


5) Co by jste doporučili firmám, které s ESG začínají? 

Aby do toho šly naplno. Protože pokud

jsou témata jako CSR či ESG řešeny více na papíře než v realitě, tak je skutečný dopad

minimální. V CSR se v poslední době objevuje řada velmi prospěšných projektů, a to je moc

dobře.

bottom of page