top of page

PRUSA Research

Na otázky odpovídá Vladimír Víšek, Sustainability Manager

PRUSA Research

1. Jak vnímáte ESG směrem k vašemu sektoru podnikání, co je pro vás zásadní?

V rámci procesu identifikace významných témat, ve kterých má naše společnost dopad, jsme získali podněty od našich kolegů, dodavatelů, zákazníků a širší 3D tiskařské komunity. Mluvili jsme se zástupci neziskového sektoru a akademické půdy. V naší strategii udržitelnosti se snažíme pokrýt celý hodnotový řetězec firmy. Od dodavatelů až po to, co se s 3D tiskárnou stane, když doslouží. Specifické a důležité pro naše odvětví je: z čeho se tiskne, co se tiskne, a jak se dá tento materiál znovu využít.


2. Kde vidíte přínos v udržitelnosti konkrétně pro vaši firmu?

Je to mix věcí. Držet krok s dobou nebo ho udávat. Pohled na byznys z jiného úhlu může přinést inovace, nové obchodní příležitosti, vymezení se vůči konkurenci atd.  Dále také nadcházející povinnost nefinančního reportingu, který je vlastně aktuální již několik let. Velké firmy, které si vás prověřují jako dodavatele, již dnes chtějí vědět, kde a jak vyrábíte, jaký máte dopad na životní prostředí atd.


3. Kde naopak rizika, těžkosti? Schází vám v Česku něco, co by pomohlo?

Téma udržitelnosti je dle mého názoru v České republice hodně polarizované, ideologicky zabarvené. V mnoha oblastech také často příliš teoretické, bez možnosti efektivně měřit jeho přínosy. To pak přirozeně naráží na překážky uvnitř i mimo firmu.


4. Co aktuálně plánujete v oblastech ESG?

Plánujeme vylepšit náš produktový pas (Prusa Product Passport) a rozšířit ho na více produktů. Dále se soustředit na recyklaci 3D tiskového odpadu v místě kde vzniká. Zde jsme navázali skvělou spolupráci s globální komunitou Precious Plastic.


5. Co byste doporučili firmám, které s ESG začínají?

Netvořit agendu od stolu, ale spoluvytvořit ji s nejdůležitějšími stakeholdery. A od začátku brát téma jako analýzu příležitostí a rizik. Efektivní ESG strategie s reálným dopadem musí být úzce navázaná na core byzynys firmy.

bottom of page