top of page

Malfini

Na otázky odpovídá Tomáš Holub, Lead Project Manager

Malfini

1. Jak vnímáte ESG směrem k vašemu byznysu?

ESG je pro MALFINI výzvou, a především závazkem z titulu nabízeného sortimentu. Zatím vnímaný tak trochu jako krok do neznáma, protože kompletní legislativa ještě nevešla v platnost. Jsme si vědomi, že textilní průmysl má dopady na ekologii v celé šíři dodavatelského řetězce.


2. Kde vidíte přínos v udržitelnosti pro vaši firmu?

Do budoucna bude udržitelný přístup nejen v businesse nezbytností, souvisí s klimatickými i společenskými změnami. Kdo se stane lídrem – bude mít konkurenční výhodu.


3. Kde naopak rizika, těžkosti?

Složité nejen pro náš sektor může být ovlivňování dodavatelského řetězce od jeho počátků. Dopady vlastní činnosti MALFINI jsou v porovnání s celým procesem minimální. To je však typické pro charakter naší obchodní činnosti. Budoucnost bude záležet na finální podobě legislativy.


4. Uvádíme váš projekt instalace FVE a částečná energetická soběstačnost, máte nebo plánujete další zlepšení nebo konkrétní opatření v oblastech ESG?

V rámci zpracované strategie ESG se MALFINI dlouhodobě zaměřuje na všechny tři oblasti – sociální, environment i správu a řízení firmy. Mezi nejvýraznější můžeme zařadit připravované výrazné rozšíření stávající FVE, robotizaci logistiky i nabídku vybraných produktů s podílem recyklovaného materiálu s mezinárodní certifikací. Spolu s dalšími projekty je ambicí MALFINI stát se lídrem ve svém oboru.


5. Co byste doporučili firmám, které s ESG začínají?

Sami se vidíme teprve na začátku naší ESG cesty. Je potřeba se na ESG podívat komplexně, z nejvyšší úrovně řízení. Jde o velkou změnu v uvažování chodu firmy, a to může trvat. Určitě bychom doporučili konzultovat ESG s odborníky, kteří mají detailní vhled na legislativu. Má smysl zvažovat investice do FVE, v době krizí je energetická soběstačnost obrovskou výhodou. Nicméně z vlastní zkušenosti jsme se přesvědčili, že i zdánlivě nevýznamné drobnosti jsou důležité a mají svůj význam. Příkladem může být projekt „Udržitelné balení“, jehož výsledky předčily původní očekávání. Snížení uhlíkové stopy našeho balení vedlo k výrazným ekonomickým úsporám.

bottom of page