top of page

Znovuvyužití odpadu z výroby - Egoé Kovo Didawood

Základem cirkulární ekonomiky je šetrné nakládání se zdroji. Materiálové vstupy, které firma používá by měly být maximálně využity. U výrobních firem se tak nabízí otázka, co např. s materiálovým odpadem z výroby. Identifikace míst, kde jsou v jednotlivých částech výroby možnosti zefektivnit nakládání s materiály a předejít vyprodukování odpadu.

Zdroj: https://www.egoe-kovo.eu/udrzitelnost#didawood


Příkladem může být využití dřevěných odřezků ve společnosti Egoé Kovo. Na začátku byla snaha zpracovat odřezky dřeva použitého k výrobě městského mobiliáře. Vzniklo tak několik řad produktů v podobě hraček pro děti, her či didaktických pomůcek.

Potenciální odpad tak našel nový smysl – šetří přírodu, přináší radost a ukazuje, že zdroje ohleduplnosti lze nacházet kdekoliv...


Více na: https://www.egoe-kovo.eu/udrzitelnost#didawood


bottom of page