top of page

Zelené fasády - největší v Kampusu ČZU

Zelené fasády a vodní hospodaření nejen snižují energetické nároky budovy, ale také přinášejí estetickou přidanou hodnotu a zlepšují mikroklima okolí.Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) nedávno otevřela revoluční Pavilon environmentálních studií, který přináší inovativní přístup k udržitelnému rozvoji. Budova, využívaná Fakultou životního prostředí, se stala vzorem pro propojení moderních technologií s environmentální odpovědností.


Optickým dominujícím prvkem pavilonu jsou zelené fasády, složené z 13 druhů rostlin s celkovým počtem 12 300 kusů. Tento estetický prvek není pouze vizuálně působivý, ale také slouží k energetickým úsporám a adaptaci na klimatické změny. Sofistikovaný systém hospodaření se srážkovou vodou zajišťuje účinnou závlahu rostlin.


Kromě fyzických prvků vyniká pavilon i digitálními inovacemi. Komplexní digitální informační model budovy (BIM) umožňuje sledovat a vyhodnocovat údaje o pavilonu během jeho životního cyklu. Tato digitalizace usnadňuje plánování udržitelných prvků a předcházení potenciálním problémům.


Pavilon environmentálních studií představuje inspiraci pro firmy hledající inovativní způsoby, jak integrovat udržitelnost do své praxe. A navíc digitální inovace umožňují efektivní správu a optimalizaci udržitelných postupů.Comentários


bottom of page