top of page

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením - SOLEA

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je důležitým prvkem společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání. Zapojení zdravotně omezených lidí do pracovního prostředí přináší rozmanitost a inkluzi do firemní kultury. Podniky, které aktivně nabízejí příležitosti lidem se zdravotním postižením, posilují sociální aspekt ESG strategie. Tímto způsobem přispívají k rozvoji rovných pracovních příležitostí a podporují sociální začlenění.Zdroj: SOLEA


Výrobní společnost SOLEA zaměstnává více než 70 % lidí se zdravotním omezením. Působí přitom jako výrobní společnost pro automotive, strojírenství, elektro a spotřební průmysl. Podařilo se jim však vytvořit prostředí pro zdravotně znevýhodněné, aby zvládli odborné práce ve vysoké kvalitě.


Více o společnosti SOLEA a jejímu přístupu ke zdravotně omezeným kolegům: https://www.solea.cz/o-spolecnostiコメント


bottom of page