top of page

Vratné stojany na zboží - PENNY & Nestlé

Běžnou součástí prodejen s potravinami jsou jednorázové kartónové POS stojany. Ty umožňují určitou selekci zboží vystavit blíže zákazníkovi a upozornit jej na ně. Tyto stojany jsou po skončení akce nebo po vyprodání zboží většinou likvidovány. Jde přitom o tisíce tun papíru ročně, jehož výroba má obrovskou stopu na životní prostředí. Ať už spotřebou vody, energií, anebo paliv při následné přepravě.

Doposud využívané kartonové stojany, které se nezřídka už po dvou týdnech vyhazují, nově nahradí drátěné modely navržené na principech cirkulární ekonomiky.
Společnost PENNY a Nestlé se domluvily, že budou spolupracovat na sdílení a znovupoužití drátěných stojanů. A nejde jen o úsporu papíru a snížení naší ekologické zátěže přírody, ale také o úsporu času zaměstnanců, ať už přímo na prodejnách nebo v logistice, i snazší manipulaci.


Rozhodnutí na základě dat

Studie životního cyklu (LCA), kterou si Nestlé nechalo zpracovat, srovnává environmentální dopady kartonových a cirkulárních stojanů, přičemž cirkulární (drátěný) stojan z pohledu celkové environmentální zátěže na životní prostření vychází až 5krát lépe než stojan kartonový.


Sdílený systém a jeho přínosy

Cirkulární drátěné stojany fungují na podobném sdíleném systému jako LPR palety. Stojan se z prodejny vrací zpět k výrobci, který jej následně může pronajmout jinému dodavateli. Po vyprodání zásob se stojany složí, aby zabraly minimum místa. Následně pokračují do centrálního skladu, kde se očistí, opraví a připraví k dalšímu použití. Každý rok se v obchodech vyhodí tisíce kartonových stojanů. Nové, opakovaně použitelné stojany by měly významně snížit množství odpadu. Nestlé uvádí, že cílem je zjednodušit využívání těchto stojanů pro všechny dodavatele, což by mělo vést k menšímu dopadu na životní prostředí a snížení nákladů.


Výhody a budoucí plány

Výhody sdíleného systému jsou mnohé: od snížení potřeby nového materiálu po zjednodušení logistiky a úsporu pracovního času. Pokud pilotní projekt ukáže úspěch, plánují Penny a Nestlé rozšířit používání cirkulárních stojanů napříč celou svou prodejní sítí.

Tento krok by mohl nastavit nový standard pro retailový sektor v České republice, zároveň demonstruje, jak praktické aplikace cirkulární ekonomiky mohou přinést reálné výhody jak pro podnikání, tak pro životní prostředí.Comments


bottom of page