top of page

Podpora biodiverzity - Veolia

Ochrana a podpora druhové rozmanitosti = biodiverzity se netýká pouze firem, které disponují rozlehlými areály nebo přírodními plochami. Jednotlivá opatření se dají realizovat i v zastavěném území města, firemních areálech a jsou poměrně snadno škálovatelná. Vždy je však potřeba přihlédnut ke konkrétní situaci a vhodnosti řešení,a by měla co největší dopad a byla dlouhodobě udržitelná.


Jako příklad může sloužit sestava opatření realizovaných ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) v areálech skupiny Veolia (Pražské vodovody a kanalizace a.s.). Mezi nejčastější úpravy patřilo budování hmyzích hotelů a broukovišť, zřizování úkrytů pro ptáky a netopýry a výsadba stromů. Umístěna byla i včelstva. Pozměněn byl i systém údržby travnatých ploch, především na přenosu přirozených lučních porostů na nová stanoviště. Travní porost, dodatečně osetý lučním osivem ze zvláště chráněných území Prahy, pravidelně vykvétá desítkami druhů rostlin.


Více se dozvíte zde: http://www.biodiverzita-veolia.cz/podpora-biodiverzity-v-arealech/

Comments


bottom of page