top of page

Výběr dodavatelů na základě kritérií udržitelnosti - Škoda Auto

Dodavatelský řetězec hraje zásadní roli v případě velkých odběratelů v oblasti udržitelnosti. Firmy budou muset vykazovat data a politiky o tom, že dbají na náležitou péči ohledně případných negativních dopadů ve svých dodavatelských řetězcích a zároveň, že udržitelnost hraje roli při výběru jejich dodavatelů. To zahrnuje např. sledování emisí skleníkových plynů, ochranu lidských práv a životního prostředí, dodržování pracovních podmínek, boj proti korupci a transparentnost. I po SMEs (malé a střední podniky) tak budou vyžadována relevantní data v těchto oblastech.

Od ledna 2023 navíc v Německu platí zákon o náležité péči o dodavatelském řetězci. Ten vyžaduje, aby velké společnosti zajistily dodržování sociálních a ekologických norem v jejich dodavatelském řetězci. Společnosti musí sledovat své vlastní operace a své přímé dodavatele po celém světě a přijmout opatření, pokud zjistí porušení. Dá se očekávat zvýšený zájem o data a informace i u SMEs, které jsou v hodnotových řetězcích těchto firem.

Příkladem velké společnosti, která začala hodnotit své dodavatele i na základě kritérií udržitelnosti je Škoda Auto a.s. Ta převzala od koncernu VW standard kritérií udržitelnosti, tzv. S-rating, který vyplňují dodavatelé všech velikostí. Hodnocena jsou kritéria ve všech pilířích ESG.

Comments


bottom of page