top of page

Uhlíková stopa ve výrobě - její snižování v SonnentorUhlíková stopa je základním ukazatelem toho, jak daná společnost, produkt nebo i služba přispívá k produkci skleníkových plynů a tím klimatické změně. Jedná se o základní údaj, kde není zásadní vstupní hodnota (konkrétní číslo), ale identifikace toho, kde leží největší zátěž dané firmy a zda podniká konkrétní kroky k jejímu snížení. Např. na základě plánu na snížení uhlíkové stopy, tzv. dekarbonizačního plánu.

V současné době jde o údaj, který je vyžadován bankami, investory a bude součástí reportingu dat o udržitelnosti dle CSRD.


Příklady kroků vedoucí ke snížení uhlíkové stopy výrobní firmy najdeme u Sonnentor. Výrobce čajů podniká opatření napříč fázemi výroby. Využívají produkty ekologického zemědělství, to má o 25 % méně CO2 než to konvenční.

Energii čerpají z fotovoltaické elektrárny, ta je schopna pokrýt pouze část spotřebovávané energie. Zbylou elektrickou energii odebírají výhradně z obnovitelných zdrojů.

V oblasti vytápění výrobní haly zbytkovým teplem ze strojů a druhou halu pomocí pelet z bylinného prachu, který je odpadem z vlastní výroby. V dopravě mají služební auta na CNG a elektroauta, dále pro přepravu zboží využívají kamiony, které by se jinak prázdné vrátily domů.Comments


bottom of page