top of page

Udržitelné budovy - Sluňákov

Udržitelnost ve stavebnictví se neustále vyvíjí, přičemž zelený management hraje klíčovou roli v minimalizaci environmentálních dopadů moderních staveb. Jeho základním posláním je efektivní využívání energie a přírodních zdrojů, což je realizováno prostřednictvím inovativních ekologických stavebních přístupů. Tyto zahrnují strategické umístění budov, využití solárních panelů, efektivní vytápěcí systémy, energeticky úsporné osvětlení a spotřebiče, využívání ekologicky šetrných materiálů a průběžné vzdělávání personálu.

Centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou v Olomouckém kraji. Model ekologické budovy.
Zdroj: Sluňákov

Jedním z předních příkladů udržitelné architektury je centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou v Olomouckém kraji.

Tato nízkoenergetická budova, oceněná cenou Grand Prix již v roce 2007, představuje významný milník v historii zeleného managementu. Svého času předběhla standardy udržitelného stavitelství a stala se inspirací pro budoucí projekty..


Klíčové aspekty budovy Sluňákov:

  • Materiály: Konstrukce zahrnuje dřevo, beton, sklo, kámen a nepálené cihly, čímž využívá široké škály přírodních materiálů.

  • Integrace s přírodou: S jejím nenápadným designem se Sluňákov harmonicky zapojuje do chráněné krajiny Litovelského Pomoraví, na první pohled připomínajíc svou formou další terénní vlnu.

  • Energetická efektivita: Díky nízkoenergetickému designu, zahrnutí vegetační střechy, využití zemního valu pro tepelnou izolaci a orientaci budovy k maximálnímu využití pasivních solárních zisků výrazně snižuje potřebu energie pro vytápění.

  • Využití přírodních zdrojů: Budova je vybavena systémem pro zachycení dešťové vody, která se následně používá pro splachování, úklid a zálivku vegetační střechy, a solárním systémem pro ohřev vody.


Součástí areálu jsou výběhy pro ovce, naučné stezky přírodou a další unikátní stavby. Je to místem relaxu a odpočinku, které se nachází jen pár kilometrů od rušné Olomouce.


Více o centru Sluňákov tady.Comments


bottom of page