top of page

Udržitelné budovy I. Klima & energie - CTP

Dalo by se říct, že v České republice rostou nové průmyslové a kancelářské budovy, „jakou houby po dešti“. Jejich výstavba a užívání může mít značný vliv na životní prostředí jak ve fázi přípravy a výstavby, tak ve fázi samotného užívání budov. Stavebnictví přispívá k 38% celkových globálních emisí, s tím, že každý týden se postaví budovy o velikosti celého Paříže​​. Odhaduje se, že stavebnictví vytváří třetinu celkového odpadu světa a výstavba a provoz budov alespoň 40% celosvětových emisí CO2, což je v porovnání s 2-3% způsobenými leteckou dopravou významný dopad.

Dle dokumentu Agenda 21 (programový dokument OSN pro udržitelnou výstavbu) je udržitelná budova ta, která má zajištěnou dlouhou dobu životnosti, minimální spotřebu energie a vody, využívá efektivně materiály šetrné k životnímu prostředí a obnovitelné materiály, během provozu je produkováno co nejmenší množství odpadu a znečištění, je zajištěno efektivní využití půdy, je ekonomicky efektivní z hlediska provoz a realizace, vytváří zdravé životní prostředí uvnitř atd.

Obr. zdroj CTP.


Společnost CTP v oboru udržitelných staveb není žádným nováčkem. Budovy, které CTP staví, jsou certifikovány BREEAM již od roku 2012. V roce 2013 se stala prvním držitelem certifikátu BREEAM Outstanding mimo UK. Aktuálně je držitelem titulu „nejzelenější průmyslová hala“ v České republice s BREEAM score 92,1 % (BREEAM New Construction).


Pro vysvětlení: BREEAM ( Building Research Establishment Environmental Assessment )je mezinárodní certifikace, která hodnotí hlavně kancelářské a průmyslové budovy z hlediska jejich vlivu na okolní prostředí a na jejich lidské uživatele. Hodnocení představuje komplexní pohled na stavbu – nejen na to, jak se v ní nakládá s energiemi, ale třeba i na to, jak se lidem používá.


Společnost na své objekty navíc instaluje fotovoltaické panely, vyrábí tak obnovitelnou energii přímo v místě, na svých budovách. Zároveň pro své klienty do budoucna připravuje obchodní model, jak v místě vyrobenou energii využít. Energii z obnovitelných zdrojů poskytuje svým klientů v současnosti formou kontraktů o odběru zelené energie.

Jedním z prvků, které přispívají k uhlíkové neutralitě hal, je i použití plechů ze „zelené“ oceli XCarb , při kterém je snížení uhlíkové stopy veliké.

Aby společnost měla co nejvíce pozitivní vliv na klima, vypracovává také pro vybrané nemovitosti hodnocení životního cyklu, což pomáhá ke snížení uhlíkové stopy jejich developerských aktivit.

CTP se snaží být klimaticky pozitivní, vlastní téměř 600 ha lesů, o které se stará s důrazem na udržitelnost.


Více informací o certifikovaných budovách CTP naleznete ZDE.


Comments


bottom of page