top of page

Udržitelné budovy: chladiva - Daikin & recyklace

Chladiva hrají klíčovou roli v mnoha segmentech naší činnosti, od tepelných čerpadel a domácích klimatizací po chladicí zařízení v potravinářském průmyslu a velkoplošné klimatizační systémy v průmyslových areálech. V minulosti se běžně využívala chladiva obsahující regulované látky, jako jsou chlorfluoruhlovodíky (CFC), známé také jako tvrdé freony. Tyto látky bylo zakázáno recyklovat či regenerovat a jejich likvidace probíhala spalováním, což představovalo značnou ekologickou zátěž.


V dnešní době existuje široká mezinárodní dohoda omezující používání těchto látek kvůli jejich škodlivému vlivu na ozónovou vrstvu, jak je stanoveno v různých mezinárodních dokumentech, včetně Kjótského protokolu. Naštěstí, moderní technologie nyní nabízí řadu alternativních řešení k těmto nebezpečným chladivům, jako jsou fluorované skleníkové plyny (HFC a PFC, neboli F-plyny), které je možné efektivně recyklovat a regenerovat, čímž výrazně snižují negativní dopad na životní prostředí.


Důležitým aspektem používání chladiv je také jejich vysoký GWP (Global Warming Potential). Jejich uvolňování do atmosféry může mít mnohem větší efekt oteplování než uvolňování ekvivalentního množství oxidu uhličitého (CO2). Recyklace těchto látek nabízí značné výhody v kontextu snižování uhlíkové stopy.Zajímavým příkladem cirkulárního projektu je využívání recyklovaných chladících kapalin ve společnosti Daikin. Tato společnost si dala za cíl snížit svůj dopad na životní prostředí a uzavírají cyklus (tzv. closing loop) směrem k oběhovému hospodářství chladiv. V rámci svého závazku k životnímu prostředí používají recyklovaná chladiva ve svých zařízeních, ale také poskytují službu recyklace chladiv externím subjektům. 


Díky regeneraci chladiv jsou ve společnosti Daikin schopni předejít výrobě více než 250 000 kg nového plynu – každý rok.

Více se o projektu dozvíte ZDE.

Comments


bottom of page