top of page

Spolupráce a podpora sousedských komunit - komunitní zahrady u Kaufland

Firemní udržitelnost zahrnuje aktivní zapojení do komunit a podporu místního rozvoje. Jedním z příkladů je iniciativa podpory vytváření komunitních zahrad na pozemku dané společnosti. Tyto zahrady slouží nejen jako místo městského zemědělství díky pěstování zeleniny a ovoce, ale také jako prostředek pro vytvoření vazeb s místními obyvateli.Společnost Kaufland se v rámci svých programů udržitelnosti zaměřila na oblast podpory komunitních zahrad. Městské zemědělství, zdravé potraviny a udržitelné komunity jsou témata udržitelnosti, které se pojí se zaměřením podnikání. Od roku 2019 společnost Kaufland buduje u svých prodejen komunitní zahrady, kde mohou lidé bezplatně pěstovat bylinky, ovoce, zeleninu, ale i sousedské vztahy.

Komunitní zahrady pak podporuje nejen fyzickým vznikem, ale i finančně v rámci charity - společně s nadací Via směřují finanční podporu na rozvoj a vybavení komunitních zahrad po celé ČR.Comments


bottom of page