top of page

Sdílené přepravní kapacity - Liftago.network

Sdílení výrobních kapacit, ale i služeb nebo kapacit přepravy naplňuje pricipy cirkulární ekonomiky a snižuje spotřebu zdrojů. Zároveň optimalizace dopravy vede ke snížení produkce skleníkových plynů a znečištění ovzduší.V případě dopravy a přepravních kapacit se benefity multiplikují - ať už dojde na úspory ve spotřebě paliv, času, ale přináší výrazné benefity i v oblasti dopadu na zdraví/wellbeing obyvatel míst, kudy doprava proudí.


Příkladem sdílení kapacit je přepravní síť Liftago.network. Jde o technologickou platformu, která dokáže v reálném čase přes jedno API propojit nabídku dopravních kapacit s poptávkou. Sdílená přepravní síť představuje on-demand přepravní infrastrukturu, v rámci které zapojení partneři sdílí své přepravní kapacity. Krom popsaných beneftů nabízí také větší flexibilitu pro firmy do sítě zapojené v plánování doručovacích kapacit,

Navíc využívá aukční princip a v aukcích okamžitě hledá nejvhodnějšího přepravce na tržním principu. V praxi to znamená, že balíček z blízkého e-shopu může putovat zákazníkovi nejefektivnější cestou přes přepravce, který je právě za rohem, i když jde zrovna o kurýra potravin.


Více o projektu: https://liftago.network/


Comments


bottom of page