top of page

Rozvoj zaměstnanců - expertní dobrovolnictví v Avast - Autism@IT


Mentorský program ve společnosti Avast na podporu diverzity a inkluze studentů s autismem.
Dobrovolný mentoring zaměstnanců posiluje jejich rozvoj, kreativitu a empatii.

Jedním ze způsobů, jak posílit firemní kulturu a rozvoj zaměstnanců je dát jim v rámci pracovní doby čas vymezený ke sdílení toho, v čem jsou dobří. Cílovou skupinou jsou ti, kteří by si jinak dané dovednosti a znalosti těžko zaplatili, ať už se jedná o jednotlivce nebo neziskové organizace apod.

Expertní dobrovolnictví je možnou formou osobního rozvoje, zaměstnanci při něm mohou uplatnit i rozšířit své znalosti, kreativitu a empatii s cílem pomoct svému okolí. Pro zaměstnavatele naopak přináší benefit ve formě sdíleného pozitivního dopadu, posílení značky firmy a rozvíjení talentů. Spousta zaměstnanců chce pracovat pro odpovědnou firmu, jde o kritérium, které je stále častěji vstupním požadavkem ze strany mladé generace.

V Avast realizovali program Autism@IT , který byl navržen skupinou Avast Diversity & Inclusion (D&I) jako mentorský projekt, který spojuje zaměstnance Avastu se studenty s autismem. Mentoři z řad zaměstnanců Avastu uspořádali 20 týdenních setkání, na kterých stážisty učili IT dovednostem a seznámili je s tím, jak se připravit na pracovní pohovory. Program byl užitečný i pro mentory, protože si na něm mohli vyzkoušet, jaké je spolupracovat s lidmi se specifickými požadavky, že být odlišný neznamená být méněcenný.


Více o projektu: https://blog.avast.com/cs/world-autism-awareness-month

Comments


bottom of page