top of page

Rovnost v odměňování - certifikát Equal Salary v ČR: Philip Morris a Plzeňský Prazdroj

Rovné odměňování žen a mužů je hojně diskutovaným tématem v oblasti rovnosti , transparence a potírání diskriminace. V dubnu 2023 byla přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno.

Do konečné podoby novely zákoníku práce ČR se směrnice promítne společně s opatřeními z Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023–2026.Na mezinárodní úrovni existuje certifikace tzv. platové rovnosti - EQUAL-SALARY. Tu uděluje švýcarská Nadace EQUAL-SALARY ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a poradenskou společností PwC jako nezávislé potvrzení rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích.

V rámci ČR toto ocenění férového odměňování získaly zatím dvě společnosti: Philip Morris a Plzeňský Prazdroj.
Comments


bottom of page