top of page

Recyklovaný beton: Red-Beton

Dle Ministerstva životního prostředí tvoří stavební a demoliční odpady více než polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR. Navíc je ve stavebnictví spotřebováno velké množství přírodního kameniva, jehož zásoby se v globálním měřítku rychle tenčí.  Opatření, která vedou k jejich recyklaci a opětovnému využití, jsou tedy velmi ceněná a mohou být krásným příkladem opatření v rámci cirkulární ekonomiky. Jak to funguje v praxi je zobrazeno na obrázku níže. Graf recyklovaného betonu RED BETON


V rámci udržitelné výstavby je požadováno použití materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Tento požadavek krásně splňuje recyklovaný beton, který je vyráběn buď s částečným, nebo úplným nahrazením přírodního kameniva.  To je velkou výhodou nejen z hlediska menšího využití přírodního kameniva, protože v ČR nebyl nový kamenolom otevřen už 30 let, ale také proto, že je zajištěna cirkularita materiálu z demolice staveb. 


Ačkoliv uhlíková stopa není to primární, čím recyklovaný beton přispívá snížení vlivu na životní prostředí je úspora uhlíkové stopy u tohoto materiálu zhruba 15%. Této úspory je docíleno především vlivem úspory dopravy, recyklát totiž nemusíme z místa demolice odvážet na skládky a betonárka nemusí dovážet kamenivo z lomu.


Víte že: Stavebnictví spotřebuje zhruba tolik nerostných zdrojů, kolik veškeré další průmyslové obory dohromady?Brněnská společnost RED-BETON se právě výrobou recyklovaného betonu zabývá a má bohaté zkušenosti s praktickými realizacemi. Nabízí navíc licenci a originální know-how pro výrobu betonu z recyklovaného inertního stavebně demoličního odpadu.

Ze stavebního recyklátu je možné vyrobit i vysoce kvalitní beton s parametry v mnohém lepšími než u betonu z přírodního kameniva. Mezi výhody patří také omezení dopravy kameniva. Dalšími plusy jsou také nižší objemová hmotnost, výrobní náklady a tepelně izolační vlastnosti, které jsou předpokladem pro využití při výstavbě budov i skladových hal, nebo podkladních konstrukcí nebo ve formě prefabrikovaných výrobků (opěrné stěny, plotové tvarovky, silniční panely).


Více informací se dočtete ZDE.

Comments


bottom of page