top of page

Produktový pas výrobku - Balance Is Motion

Digital Product Passport (DPP - Digitální produktový pas) představuje revoluční krok směrem k transparentnější ekonomice založené na datech udržitelnosti. DPP totiž poskytuje detailní informace o produktech: od jejich výroby až po konec životního cyklu, což zahrnuje materiálové složení, uhlíkovou stopu výrobku, informace o recyklaci, opravách a údržbě aj.

DPP je také přímou odpovědí na rostoucí legislativní požadavky EU na minimalizaci odpadu a maximalizaci opětovného využití zdrojů. Jednoduše soběstačnost a udržitelnost. Je součástí Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku a Zelené dohody EU.České designové studio Balance in Motion představuje příklad české inovace s jejich produktem Ruderal, který využívá digitální produktový pas. Ruderal je modulární systém prvků do interiérů i exteriérů zaměřený na udržitelnost a efektivitu v oblasti stavebnictví. Digitální pas tohoto produktu nabízí komplexní pohled na jeho udržitelnost:

Materiálové složení: Detailní přehled použitých materiálů, včetně informací o jejich původu a environmentálním dopadu.

Uživatelské instrukce: Návody na instalaci, údržbu a opravy, které prodlužují životnost produktu a podporují jeho udržitelnost.

Recyklace a likvidace: Informace o tom, jak efektivně recyklovat nebo bezpečně likvidovat produkt na konci jeho životního cyklu, což minimalizuje jeho environmentální stopu.

Certifikace a ekologické štítky: Přehled získaných certifikací, které dokládají udržitelnost a ekologickou přívětivost produktu.


Více o produktu Ruderal tady.

Comments


bottom of page