top of page

Zapojení zákazníků do udržitelnosti - Prusa Research


Zdroj: https://prusament.com/cs/pripadova-studie-prusament-na-pomoc-proti-covid-19/

Z pohledu ESG a vztahů se zákazníky je klíčové udržovat otevřenou a transparentní komunikaci. Tato komunikace nemusí být ale jen jednostranná, naopak může být interaktivní a umožňovat zákazníkům vyjádřit své názory a očekávání.

Příkladem participativního přístupu může být firma Prusa Research, která při vytváření své strategie udržitelnosti zapojila své zákazníky do procesu. Firma požádala je požádala, aby s nimi sdíleli své názory a očekávání v oblastech ESG a navrhli podněty k vylepšení. U Prusa Research se dozvěděli, že téma č.1 z pohledu komunity zákazníků je otázka recyklovatelnosti zbytků/nepotřebných výrobků z 3D tisku. Na základě těchto zpětných vazeb pak může Prusa Research nastavit projekty v oblasti udržitelnosti, které odpovídají potřebám a očekáváním svých zákazníků.


Takový přístup umožňuje firmě posílit vztah se zákazníky a získat důvěru a loajalitu. Zákazníci mají pocit, že jejich názory jsou slyšeny a brány v úvahu, což může vést ke zvýšení jejich spokojenosti a ochoty koupit produkty nebo služby od takové firmy. Kromě toho může interaktivní komunikace se zákazníky pomoci firmě identifikovat oblasti, kde by mohla zlepšit své postupy a přístup k udržitelnosti, a tím posílit své výsledky v oblasti ESG.


Více info na: https://blog.prusa3d.com/sustainability-in-prusa-research-our-plans_68946/
Štítky:

bottom of page