top of page

Podpora obětí domácího násilí - IKEA

Psychické, fyzické či sexuální násilí v domácnosti je závažný problém, který se podle Světové zdravotnické organizace týká až 35 % žen ve světě.

 

V rámci své sociální odpovědnosti se společnost IKEA věnuje několika problematikám. V průběhu pandemie spustila svůj nejnovější sociální projekt a to dlouhodobou pomoc a podporu obětem domácího násilí s názvem „Za bezpečný domov“  hlavně z důvodu rapidního nárustu případů během oné doby.V rámci projektu se věnují edukační a osvětové činnosti, a to nejen v online prostoru. Díky spolupráci s Karlovou univerzitou se podílí na získávání a interpretaci relevantních dat, návrzích řešení, vzdělávání a rozšiřování povědomí o této problematice ve společnosti.

 

V posledních dvou letech darovala Ikea ČR nevládním organizacím 3 800 000 korun. Ty pomáhají obětem hradit přímé náklady na řešení jejich momentální, mnohdy akutní, situace a bezplatné poradenství. Díky této podpoře došlo k navýšení kapacit pracovníků podpůrných služeb, jako jsou psychoterapeuti a právní podpora. A Chodovská pobočka vybavila krizové byty v azylovém domě se Acorus v hodnotě 230 000 Kč, které slouží ženám a dětem, potřebujícím útočiště před násilím.

 

Ikea nezapomněla projekt promítnout i na své pracovní prostředí a umožnila, aby se mohl osobně zapojit do pomoci i každý zaměstnanec. Pokud se do takto svízelné situace dostane sám zaměstnanec, společnost nabízí zaměstnancům podporu – ta zahrnuje 80 hodin placené dovolené navíc, kterou mohou využít na odborné poradenství, lékařské návštěvy či právní pomoc. Ti, kteří poskytují podporu oběti ve svém okolí, mohou upravit své pracovní směny nebo čerpat dovolenou pro doprovod na soud či péči o děti

Dále poskytuje finanční a materiální podporu na pokrytí neočekávaných nákladů,  psychologickou a právní podporu, jak pro zaměstnance, tak pro jejich blízké, kteří se mohou obětí domácího násilí stát.

 

Za několik let fungování projektu se již projevily pozitivní výsledky – skupinové psychoterapie v roce 2021 využilo více než dvakrát tolik klientek než v předchozím roce (35 oproti 17). Počet setkání skupin se téměř třikrát zvýšil na 42. Celkový počet poskytnutých hodin se téměř zdvojnásobil, což svědčí o intenzivnější a delší terapii.


Comments


bottom of page