top of page

Péče o zdraví zaměstnanců - ENGEL Strojírenská

V rámci sociálního pilíře ESG je důležité dbát na zdraví zaměstnanců. V rámci reportingu jde o pilíř S1 (vlastní zaměstnanci). Zatímco některé společnosti podporují zaměstnance v jízdě na kole do práce, výrobní společnosti čelí specifickým výzvám, které odráží náročnost vykonávané profese. Manipulace s materiály,  opakované pohyby nebo naopak, delší doba strávená v jedné pozici zatěžují tělo. Minimalizovat fyzický stres není jednoduchý úkol. Fyzicky náročná práce a opakované pohyby mohou zatěžovat tělo, což vyžaduje efektivní řešení.ENGEL STROJÍRENSKÁ se této výzvě nevyhýbá a proaktivně svým zaměstnancům nabízí preventivní opatření. Zaměstnanci mají přístup k firemnímu fyzioterapeutovi, který nabízí nejen masáže, ale komplexní přístup k řešení fyzických problémů na odborné rovině. Spolupráce se špičkovými univerzitami a ústavy fyzioterapie umožňuje ENGELu neustále zlepšovat pracovní prostředí a ergonomii.


Tento závazek ke zdraví a pohodě zaměstnanců byl oceněn v listopadu 2023, kdy ENGEL STROJÍRENSKÁ obdržel ocenění od Klubu zaměstnavatelů za jeden z nejlepších HR projektů. Je to důkaz, že investice do zdraví zaměstnanců se vyplácí nejen ve vyšší spokojenosti zaměstnanců, lepší kvalitě jejich práce, ale i v uznání ze strany profesionální komunity.


Comments


bottom of page