top of page

Úspory vody i energií - Orkla Food/Hamé


Úspory vody a energie v průmyslu. Jak využili udržitelné zdroje energie v Hamé.
Díky obnovitelným zdrojům v Hamé šetří vodou i energií.

Zdroj: Zdeněk Němec, MAFRA


Potravinářský závod Hamé Babice na Uherskohradišťsku spustil novou technologii na rekuperaci a recyklaci vody. Ročně díky ní uspoří přes 300 milionů litrů vody a recyklací tepla také zhruba 5000 MWh energie a 1000 tun oxidu uhličitého. Na střeše nové budovy jsou fotovoltaické panely, které vyrobí energii potřebnou pro provoz všech čerpadel a filtrů. Znamená to, že nová technologie je energeticky neutrální.


Více než 99 % vody používané v závodě Hamé Babice, který má zhruba 500 zaměstnanců, pochází ze studní v okolí. Projektem se tak podpoří stav podzemních vod v lokalitě a adaptace na klimatickou změnu, kdy může být podzemní vody dlouhodobý nedostatek.


"Dříve se voda vzala, použila se pro sterilační proces a vypustila se. Dnes my tu vodu vezmeme, použijeme ji pro sterilační proces, vezmeme si energii, vyčistíme a pošleme zpátky," uvádí manažer projektu Tomáš Proksa.

Před instalací technologie ročně spotřebovalo Hamé 450 milionů litrů vody, úspora by měla být kolem 75 % vody. "My jsme neobjevili Ameriku, ta technologie je vymyšlená. Poskládali jsme jednotlivé malé technologické celky do jednoho velkého," říká Proksa. Díky nové technologii se také o 75 % snížilo množství používaných chemikálii i náklady na údržbu.


Odhadovaná finanční návratnost investice se pohybuje mezi třemi a půl až šesti lety.


Společnost za tento projekt získala cenu Sustainability Star v rámci Sustainability Summit 2022: https://www.sustainabilitysummit.cz/sustainabilitystar/Comments


bottom of page