top of page

Mezisektorová spolupráce - Platforma VIZE 0

Spojením sil a zdrojů různých sektorů se může dosáhnout většího pozitivního dopahu a vlivu. Na tom je založena mezisektorová spolupráce, která je důležitým aspektem ESG. Zahrnuje totiž různé perspektivy a dovednosti, které mohou vést ke komplexním a efektivním řešením problémů, které mají vliv na životní prostředí a společnost.V oblasti prevence dopravních nehod je příkladem Platforma VIZE 0, kterou založila Nadace Kooperativy. Protože je zvýšení bezpečnosti na silnicích systémovou změnou, nemůže zůstat v kompetenci jednoho subjektu. Platforma sdružuje partnery ze soukromé, výzkumné, neziskové i veřejné správy. S cílem kultivovat české dopravní prostředí. Zasadit se o snížení obětí na silnicích. Vzdělávat v oblasti bezpečnosti jízdy, předcházet dopravním nehodám. Hlásí se tím ke švédské filozofii nula obětí na silnicích.Comments


bottom of page