top of page

LCA analýza výrobku - vyřazení papírových tašek v Billa

Rozhodnutí na základě dat vyplývající z analýzy LCA (Life Cycle Assessment), která posuzuje environmentální dopady (tj. dopady na životní prostředí) výrobků, služeb a technologií. Zkoumá celou dobu života produktu, tj. od těžby surovin potřebných pro jeho výrobu až po jeho použití konečným spotřebitelem.

Billa nahradila papírové tašky udržitelnou variantou z plastu vyloveného v moři.
Billa přestala nabízet papírové tašky. Nahradila je ekologičtější variantou.

Jako první řetězec v Česku zrušila Billa na podzim 2019 prodej papírových tašek. Rozhodla se tak na základě dat, která vyplynula z tzv. LCA analýzy produktu (neboli posouzení životního cyklu výrobku). Plastová taška, je-li používána opakovaně, na konci své životnosti je správně vytříděna a následně recyklována, má výrazně nižší ekologickou stopu než taška papírová či bavlněná. Závěr studie označil tašku vyrobenou z polyesteru jako tu s nejnižšími dopady na životní prostředí.


Navíc v případě re-tašek Billy je tím recyklovaným materiálem plast vylovený z oceánu, a jeho podíl v tašce je použit v té největší možné míře, tj. 70-90 %.


LCA analýza má široké zastoupení u analýz dopadů výrobků i služeb na životní prostředí a jde i tak aplikovat na rozličný sortiment produktů. Společnost tak může rozhodnout o složení daného produktu na základě tvrdých dat, která pokrývají nejen výrobu, ale i konec životního cyklu výrobku.


Comments


bottom of page