top of page

Jak pomáhat? - Nadace MONETA Clementina

Charitativní aktivity společností by měly být zaměřeny podle relevance s vlastním byznysem a ideálně s přímým pozitivním dopadem na společnost/životní prostředí. Jak zaměřit své charitativní aktivity?Inspirací může být přístup MONETA Money Bank, a.s., která v roce 2021 založila Nadaci MONETA Clementia. Ta byla založena s cílem poskytnout pomoc klientům MONETA Money Bank, kteří se ocitli v finančních potížích kvůli nečekaným událostem, jako jsou přírodní katastrofy, trestné činy, nehody s trvalými zdravotními následky, nebo těžké onemocnění.

Dnešní vizí nadace je snižování rozdílů ve společnosti za účelem dosažení sociální spravedlnosti. V souladu s tímto cílem tak rozšířila pole své působnosti. Kromě výše zmiňované pomoci klientům pomáhá v dalších třech oblastech:

První z nich je pomoc dětem z dětských domovů. Nadace se zaměřuje především na financování jejich vzdělání.

Další je pomoc organizacím, které samy pomáhají. A pak je tu o pomoc samotným zaměstnancům společnosti MONETA. Může se jednat o finanční pomoc spojenou s živelnými pohromami nebo s vážným onemocněním jak samotného zaměstnance, tak jeho rodinného příslušníka.


Více o Nadaci tady.

Comments


bottom of page