top of page

Inovativní průmyslová hala firmy Železný: Oáza u Prahy

Tradiční průmyslové haly obvykle nejsou známé svou ekologickou udržitelností. Avšak existují výjimky, jako je hala firmy Železný nedaleko Prahy, která se výrazně liší od běžných průmyslových staveb. 


Zelená střecha průmyslové haly Železný, moderní ekologicky šetrná budova.
Průmyslová hala Železný je ukázkou moderního ekologicky šetrného přístupu k průmyslové výrobě.


Inovativní ekologické prvky haly

Tato hala, specializující se na výrobu kajaků, má střechu tvořenou oblouky, mezi kterými kvetou netřesky. Tato zelená střecha není jen estetickým prvkem, ale také slouží k zadržování dešťové vody a udržování stabilní teploty uvnitř budovy. Celková zelená střecha haly pokrývá plochu 500 metrů čtverečních a je osázena suchomilnými rostlinami, které nevyžadují složitou údržbu


Dalším ekologickým prvkem areálu je vodní nádrž o rozloze 250 metrů čtverečních, která zachycuje, odpařuje a zasakuje vodu. Tato nádrž je osázena mokřadními rostlinami, které pomáhají čistit vodu. 


U vchodu do haly se odráží vodní hladina, zatímco v blízkosti rostou květiny v kořenové čistírně odpadních vod. Inovativní čistírna připravuje použitou šedou vodu z haly na využití při splachování toalet. 


Závěrem

Výrobní hala firmy Železný tak nejen představuje moderní a ekologicky šetrný přístup k průmyslové výrobě, ale také aktivně přispívá k zadržování dešťové vody v krajině a ochlazování mikroklimatu okolí. Inovativní a udržitelná praxe budov činí skutečné oázy v tomto prostředí.


Comments


bottom of page