top of page

Inovace v měření ovzduší - DPD

Jak inovativně propojit vlastní byznys, jeho pozitivní, ale i negativní dopady a zároveň poskytnout novou službu (nejen) svým zákazníkům?

Společnost DPD spustila program měření kvality ovzduší, kde každý Pražan může zjistit, jak je na tom okolí jeho bydliště, zda je vhodné například jít na procházku, sportovat, nebo raději zavřít okno. Po hlavním městě denně projíždí 70 dodávek DPD, na kterých jsou umístěna laserová měřicí zařízení, další jsou pak instalována na 20 budovách. Data jsou snímána každých 12 vteřin a aktualizována v reálném čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

DPD díky spolupráci s partnerem Pollutrack měří jemné prachové částice PM2,5 (menší než 2,5 μm), které jsou velmi rizikové pro lidské zdraví. Kvůli své miniaturní velikosti se mohou dostat hluboko do plicních kanálků, ty poté ucpávají a způsobují dýchací a srdeční problémy.

Nutno dodat, že společnost DPD si je vědoma, že doprava ve městě (výfukové plyny) je hlavním emitentem PM2,5 a podniká kroky k přechodu na čistou-bezemisní dopravu. Například díky rozšiřování městských DPD cyklodep, nasazování pěších kurýrů, kurýrů na elektrokolech a nízkoemisních dodávek. Česká pobočka DPD se zavázala, že do roku 2025 bude doručovat v Praze a Ostravě pouze nízkoemisními prostředky. Na základě měření pak DPD může také optimalizovat trasy kurýrů a v ideálním případě spolupracovat s místní samosprávou.

Data z projektu jsou pak jedinečným zdrojem pro lokální autority a projekty zamezující znečištění ovzduší.


Více o projektu: tady

Comments


bottom of page