top of page

Flexibilní úvazky pro maminky a ženy 55+ - Bamboolik

Společnost, která v rámci nastavení úvazků vychází vstříc svým zaměstnancům s ohledem na jejich životní situaci je společensky odpovědná. O to více to platí v případě flexibilních úvazků rodičům malých dětí (z naprosté většiny jde o matky, které v 95 % případů zůstávají s dětmi v ČR doma) a také zaměstnancům ve věku 55+. V obou případech jde o skupiny znevýhodněné na trhu práce, přitom jejich zaměstnáváním získají firmy loajální zaměstnance a přínosnou diverzitu v rámci týmů.

Zdroj: Bamboolik


S flexibilními a částečnými úvazky se nejčastěji setkáváme v oborech, které nejsou spojené s výrobou a směnami. Česká společnost Bamboolik, která vyrábí látkové pleny a další látkové hygienické pomůcky se rozhodla toto tabu bourat a ukázat na funkční řešení. Soustředila se na zaměstnávání matek malých dětí (do 4 let) a matek samoživitelek. Po roce provozu přistoupili k dalšímu kroku a soustředili se také na zaměstnávání žen 55+.


Více o přístupu Bambooliku zde.


Comments


bottom of page