top of page

Firemní dobrovolnictví - Česká podnikatelská pojišťovna

Firemní dobrovolnictví přináší řadu benefitů pro firmy, které daleko přesahují pouhou pozitivní image v očích veřejnosti. Zapojením zaměstnanců do dobrovolnických aktivit mohou firmy posilovat týmovou spolupráci, rozvíjet dovednosti svých pracovníků a zvyšovat jejich loajalitu a spokojenost v pracovním prostředí. Dobrovolnictví také nabízí příležitost k hlubšímu propojení firmy s komunitou, což může otevřít dveře k novým partnerstvím a obchodním příležitostem. V neposlední řadě, podpora dobrovolnictví demonstruje sociální odpovědnost firmy, což může přilákat eticky orientované zákazníky a investory.

Zdroj: ČPP


Příkladem společnosti, kde jsou zaměstnanci dlouhodobě aktivně zapojeni do firemního dobrovolnictví je Česká podnikatelská pojišťovna.

Zájem zaměstnanců angažovat se v rozmanitých veřejně prospěšných projektech každoročně roste. V roce 2022 se zapojilo 72 % zaměstnanců s celkem 663 dobrovolnickými dny. Poprvé se také mohli zaměstnanci ČPP věnovat dobrovolnickým aktivitám 2 dny v roce. Dobrovolníci se nejvíce věnovali péči o zvířata (Zoologická zahrada hl. města Prahy, Zámek Hořiněves ožívá, Zoologická zahrada Ostrava). Velkou měrou přispěli také k regionálnímu a komunitnímu rozvoji (Židovská obec v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Revenium) a zapojili se také ve zdravotní oblasti (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze). Top management strávil svůj dobrovolnický den v Centru Paraple, kde pomáhal zvelebit prostředí pro klienty centra a daroval 200000 Kč na jeho běžný chod a na nákup zdravotních pomůcek pro hendikepované.


Více o zapojení zaměstnanců do firemního dobrovolnictví v ČPP tady.

Comentários


bottom of page