top of page

Etický kodex společnosti - KONSIT

Pilíř G je často vnímán nejednoznačně, co si vlastně pod řízením podnikání představit? Kromě konkrétních metrik jde i o nastavení odpovědného řízení celé společnosti nejen dovnitř, ale i navenek. Vůči zákazníkům, klientům, obchodním partnerům. Hlavním dokumentem, který jasně shrnuje základní hodnoty a principy, kterými se společnost sama řídí, ale jejich sdílení očekává i od svých partnerů, představuje tzv. Etický kodex.

Pokud je správně vypracován, poskytuje přehled o závazku k udržitelnosti, která je založen na transparenci a důvěře. Etický kodex není jen souborem pravidel - je to základní kámen, na kterém stavíme vztahy s našimi zákazníky, investory a zaměstnanci.

Transparentní a dobře komunikovaný etický kodex buduje důvěru a ukazuje naši angažovanost v otázkách udržitelnosti a sociální odpovědnosti.


Příkladem českého středního podniku, který byl oceněn za svůj Etický kodex v roce 2023 je společnost KONSIT a.s. Její Etický kodex se mimo jiné věnuje otázkám inkluze, diskriminace, rovnosti nehledě na pohlaví, věk, gender a náboženství. Také se v něm zavazuje k dostupnosti kratších úvazků pro rodiče. Tento dokument je společně s politikou ISŘ veřejně dostupný, všichni zaměstnanci jsou proškolení  a pro celý  dodavatelský řetězec je dokonce smluvně závazný.  Společně s ním vznikla i anonymní etická linka, kterou zajišťuje třetí strana, na kterou se mohou zaměstnanci a obchodní partneři obrátit, pokud budou mít podezření na jeho porušení.
Comments


bottom of page