top of page

Etický kodex proti korupci - Skanska

Korupce představuje závažný problém s hlubokými negativními dopady nejen na podnikatelské prostředí, ale také na celou společnost. Její přítomnost podkopává důvěru ve veřejné instituce, snižuje efektivitu ekonomických procesů a brání spravedlivému rozdělování zdrojů, což má za následek širokospektrální sociální a ekonomické následky.


Podle zjištění organizace Transparency International se Česká republika v otázkách korupce nachází pod evropským průměrem, je zde významný potenciál pro zlepšení. Tento fakt otevírá možnosti pro implementaci efektivních opatření, a to nejen ve veřejném, ale i v soukromém sektoru. Zhruba tři čtvrtiny českých podniků považují korupci za vážný problém, který negativně ovlivňuje jejich schopnost udržet si konkurenceschopnost.Evropské standardy pro udržitelné reportování (ESRS) poskytují strukturovaný přístup k adresování této výzvy. Specificky, standard G1-3 se zaměřuje na prevenci a odhalování korupce a úplatkářství, zatímco standard G1-4 vyžaduje od podniků zveřejňování informací o potvrzených případech korupce a úplatkářství.


V kontextu této problematiky, stavební společnost Skanska představil již v roce 2002 svůj Etický kodex, následovaný o rok později "Směrnicemi pro dodržování předpisů." Tyto dokumenty představují závazek firmy k udržení vysokých etických standardů, a to nejen mezi jejími zaměstnanci, ale i v celé síti jejích dodavatelů a partnerů. Skanska se zavázala k podpoře otevřené diskuse o etických otázkách a dilematech, přičemž každé nahlášení možného porušení jejích etických pravidel je důkladně posuzováno jejím Etickým výborem.


Prohlédněte si Etický kodex Skanska prostřednictvím jejich webové aplikace a objevte více o firemní kultuře a jejích zásadách na oficiálních stránkách společnosti: https://codeofconduct.skanska.com/cs-CZ/Comments


bottom of page