top of page

ESG součást agendy vedení společnosti (velké i malé)Základním předpokladem pro úspěšné vedení agendy udržitelnosti napříč společností je, že je součástí agendy nejvyššího vedení společnosti. Ať se jedná o představenstvo společnosti, nebo majitele firmy. ESG je natolik provázáno se strategickými rozhodnutími, investicemi a byznysovým plánem, že již nelze agendu udržitelnosti vést jako dílčí projekt např. oddělení komunikací nebo HR, jak tomu bylo v minulosti. Kdy byla udržitelnost silně propojena s oblastí CSR (společenské odpovědnosti firem) a zacílena na charitativní projekty.


V rámci reportingu dat o udržitelnosti budou firmy vykazovat, jak je udržitelnost ukotvena v rozhodovací hierarchii a zda-li má např. management svá KPIs a odměny propojeny s ESG.


Příkladem velké společnosti pak může být vykazování Moneta Bank, kdy se plnění klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) v ESG promítá do pohyblivé složky odměny vrcholového vedení a zodpovědných MRT (Material Risk Takers).


U SMEs dochází často k propojení udržitelnosti a vedení samovolně, ať už iniciuje agendu ESG sám majitel/zakladatel nebo je přirozenou součástí konkrétních agend. Není tomu tak vždy, proto je užitečné se na ESG podívat strategicky jako na průřezovou, výchozí část podnikání, která souvisí s případnými riziky v rámci trhu a budoucího rozvoje.
Comentarios


bottom of page