top of page

Dekonstrukce místo demolice - Mercury / Skanska

Stavebnictví přispívá k 38% celkových globálních emisí, s tím, že každý týden se postaví budovy o velikosti celého Paříže​​. Odhaduje se, že stavebnictví vytváří třetinu celkového odpadu světa a alespoň 40% celosvětových emisí CO2, což je v porovnání s 2-3% způsobenými leteckou dopravou významný dopad. Také

I v Praze jsou odpady ze stavebnictví nejvýznamnějším materiálovým odpadním tokem. Na druhou stranu se staré budovy demolují, což komplikuje znovuvyužití nejen stavebních materiálů, ale i stavebně - interiérových prvků. Důležitým principem je tak dekonstrukce na základě demoličního auditu, kdy je budova postupně rozebrána na jednotlivé složky, které jsou dále využity a ideálně přímo v místě nové stavby.Takový příklad přináší společnost Skanska. Budova Mercury (bývalá Merkurie v pražských Holešovicích) se stane prvním českým kancelářským komplexem postaveným podle zásad cirkulární ekonomiky - dekonstrukce, kde budou znovu využity materiály z původní budovy stojící na tomto místě. Skrze tento přístup může Skanska významně snížit environmentální dopad stavby. Vyjádřeno také uhlíkovou stopou projektu.

Cirkularita, jako klíčový prvek udržitelného stavebnictví, je zde využita ke snížení dopadů stavebnictví na životní prostředí, což zahrnuje opětovné využití stávajících materiálů,např. betonu (pro stavbu nosné kostrukce je znovuvyužit původní beton - je rozemlet a zpracován). Dokonce i zachování některých částí interiéru původní budovy. Staré kuchyňské linky byly znovu použity v domech pro uprchlíky a bylo darováno zhruba 100 ks dveří Fakultní nemocnici Bulovka. Projekt počítá také s plány na vytvoření nového parku v těsné blízkosti budovy.


Více o projektu Mercury zde.


Comentarii


bottom of page